Rotterdam,
09
januari
2015
|
15:00
Europe/Amsterdam

Grootste Nederlandse windpark op zee draait opnieuw goed jaar

Veel wind aan begin en eind van het jaar

Samenvatting

Het Prinses Amaliawindpark van Eneco, 23 kilometer uit de kust bij IJmuiden, heeft opnieuw een prima jaar achter de rug. De maanden januari, februari en december van 2014 belandden met een productie van meer dan 30 procent boven verwachting zelfs in de top vijf van beste maanden van het windpark dat sinds juli 2008 operationeel is.

Het Prinses Amaliawindpark telt 60 windmolens met elk een capaciteit van twee MegaWatt. Het is het grootste van de twee offshore windparken die de Nederlandse Noordzee nu telt. In 2014 wekten de molens 418 GWh duurzame stroom op. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van zo'n 135.000 Eneco-klanten. Naast de behoorlijk stabiele hoge jaarproductie valt ook de hoge beschikbaarheid van de windmolens op: gemiddeld rond 98%. Bovendien is de productie van wind op zee, ondanks fluctuaties op maandbasis, op jaarbasis opvallend stabiel: de afgelopen jaren was de variatie in de jaarlijkse productie slechts twee procent. Dit onderstreept de rol van wind op zee als stabiele bron van duurzame energie en als pijler onder het Energieakkoord dat regering, natuur en milieuorganisaties en ondernemingen sloten.

Op dit moment bouwt Eneco samen met het Japanse Mitsubishi Corporation hard aan de bouw van haar tweede offshore windpark: Eneco Luchterduinen. Aan het eind van dit jaar zal het operationeel zijn. De 43 windmolens van 3 MegaWatt leveren dan windstroom op voor bijna 150.000 huishoudens.