Amsterdam,
02
september
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Groot verketelingsproject van Eigen Haard en Eneco bijna voltooid

Hr-ketels revitaliseren Holendrecht

In Holendrecht (Amsterdam-Zuidoost) vieren buurtbewoners op 14 september dat 1.700 woningen van woningstichting Eigen Haard een eigen Hr-ketel hebben gekregen. De zeer zuinige verwarmingsketels zijn geplaatst door installatiebedrijf Metapart, dat onderdeel is van energiebedrijf Eneco. De ketels vervangen de collectieve cv-installatie. De overgang van collectief naar individueel stoken bespaart 1,7 miljoen kuub gas per jaar. Daarnaast zorgt de verketeling voor een jaarlijkse vermindering van 3,6 miljoen kilo CO2-uitstoot. Dat is evenveel als 400 huishoudens jaarlijks produceren. De overgang naar eigen cv-ketels stimuleert bewoners bovendien om bewuster met hun warmteverbruik om te gaan, omdat het direct zichtbaar is in hun eigen gasverbruik.

Revitalisatie van Holendrecht
De verketeling is onderdeel van een grootschalig investeringsprogramma om het woningbestand in Holendrecht te revitaliseren. Naast het verbeteren van woningen investeert Eigen Haard in veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Een voorbeeld hiervan is het werkervaringsproject Werk in de Wijk voor jongeren in Zuidoost.

Grote klus
In opdracht van Eigen Haard werkt installatiebedrijf Metapart zeven jaar aan de megaklus, die dit jaar wordt afgerond. Totaal komen de kosten op bijna 20 miljoen euro. In Holendrecht verketelt het bedrijf nog eens 1.000 woningen bij woningcorporatie Stadgenoot, waardoor er in Amsterdam-Zuidoost sprake is van het grootste verketelingsproject van Nederland.

Pijpen, buizen en waterkranen
In totaal zijn 108 kilometer koperen pijp en 300 kilometer stalen cv-buis aangebracht. Dat komt neer op zo’n 100 tot 150 meter buis per woning Onderdeel van de operatie is ook waterbesparing. Met waterbegrenzers in de warm- en koudwaterkranen is het waterverbruik nu tot de helft teruggebracht.

Verlagen woonlasten
Door de vermindering van gas- en waterverbruik worden de woonlasten van de bewoners verlaagd. Een groot voordeel van individuele ketels in vergelijking met een collectieve installatie is dat bewoners bewuster met hun warmteverbruik omgaan. Het verbruik wordt niet meer collectief omgeslagen, maar bewoners betalen wat ze zelf verbruiken.