Rotterdam,
06
april
2021
|
10:00
Europe/Amsterdam

Goede resultaten voor Eneco, ondanks corona en het warme weer

 • 2020, het warmste jaar ooit gemeten in Europa, stond in het teken van de ongekende gevolgen van Covid-19.
 • Wij waarderen ten zeerste de mentale veerkracht en toewijding van alle Eneco medewerkers en hun geweldige zorg voor elkaar en onze klanten; de levering van energie en de bijbehorende diensten is veilig en zonder onderbreking voortgezet.
 • Ondanks de hoge temperaturen en de lagere vraag naar elektriciteit in met name het zakelijke segment heeft Eneco goede financiële resultaten behaald. EBITDA steeg naar €484 miljoen en de nettowinst naar €118 miljoen, toenames van 13% en 48% ten opzichte van 2019. De totale investeringen, exclusief fusies en overnames, bedroegen €385 miljoen.
 • Het klantenbestand werd uitgebreid tot 5,9 miljoen contracten, mede door de overname van E.On Heizstrom in Duitsland. Er is goede vooruitgang geboekt in het ondersteunen van onze klanten bij hun transitie naar duurzame energieoplossingen. Het aantal laadpunten van Eneco e-Mobility voor elektrische voertuigen is gestegen tot 27.500.
 • Wij blijven onze assets uitbreiden; in 2020 nam onze duurzame capaciteit toe met 202 MW. toename. Hoogtepunten waren onder meer de ingebruikname van windpark Borssele III&IV en het winnen van de aanbestedingen voor zowel nieuwe warmtenetten in Schiedam en Rotterdam als de nieuwe windparken Hollandse Kust Noord en Maasvlakte 2.
 • De uitstekende samenwerking met onze nieuwe aandeelhouders Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power was zeer waardevol, zowel op bestuursniveau als bij het bepalen van de vernieuwde strategie die is gericht op het versnellen van de energietransitie in drie focusgebieden:
  1. Het aanbieden van slimme, betaalbare en schone energieoplossingen die onze klanten de regie in handen geven en waarmee hun energiekosten en CO2-voetafdruk zullen afnemen.
  2. Het ontwikkelen en exploiteren van hoogwaardige duurzame assets. Ons streven is om in de komende 5 jaar onze zonne- en windenergiecapaciteit uit te breiden naar 2.500 MW.
  3. Het realiseren van toenemende waarde door het sturen van vraag en aanbod in een steeds complexer en gedecentraliseerder energiesysteem.

Reactie CEO

Eneco’s CEO As Tempelman reageert: “Namens de Raad van Bestuur wil ik mijn grote dank en waardering uitspreken voor de enorme mentale veerkracht en het doorzettingsvermogen van onze medewerkers. Dankzij hun geweldige zorg voor elkaar en voor de klant zijn wij erin geslaagd het aantal ongevallen laag en de klanttevredenheid hoog te houden. Aspecten die centraal staan bij alles wat wij doen, nu en in de toekomst.”

Financiën

De gevolgen van de Covid pandemie zijn het duidelijkst zichtbaar in de elektriciteitsmarkten, waar de afzet daalde. Dit was enerzijds het gevolg van de daling van de energievraag in het zakelijke segment in verband met de lege kantoren en anderzijds door minder reisbewegingen, bijvoorbeeld via de NS. Om die reden waren wij genoodzaakt om energie terug te verkopen tegen lagere marktprijzen. Daarnaast zal naar verwachting het kredietrisico toenemen, aangezien het aannemelijk is dat het aantal faillissementen dit jaar zal stijgen.

Ondanks deze ontwikkelingen heeft Eneco een goed jaar achter de rug. Het bedrijf laat een sterke verbetering van de resultaten zien over 2020. Het bedrijfsresultaat (EBIT) ging omhoog naar 163 miljoen euro (2019: 132 miljoen), een groei van 23%. De EBITDA ging naar 484 miljoen euro (2019: 428 miljoen). De nettowinst steeg zelfs met 48% naar 118 miljoen euro (2019: 80 miljoen), dat kwam onder andere omdat nieuwe wind assets het hele jaar operationeel waren en ook de deelnemingen verbeterde prestaties lieten zien. De brutomarge steeg met 2%, tot 1.094 miljoen euro (2019: 1.071 miljoen).

Deze prestaties leverde Eneco ondanks de negatieve invloed van het weer en de coronacrisis op de omzet (4,148 miljard euro, tegen 4,332 miljard euro vorig jaar). Door het warme weer gingen de gasverkopen omlaag en moest eerder ingekocht gas tegen lagere prijs op de termijnmarkten worden verkocht. Hoewel de elektriciteitsomzet in België en Nederland ook daalde werd dit gecompenseerd door de nieuwe klanten in Duitsland als gevolg van de overname van E.ON Heizstrom. Eneco is doorgegaan met goede kostensturing in 2020. De uitgaven zijn ongeveer stabiel gebleven, ondanks de groei in activiteiten en de lichte groei in FTE’s (2020: 2849 FTE, 2019: 2802 FTE).

Klanten

Bij alles wat we doen staat de klant centraal, nu en in de toekomst. Eneco helpt de klant door verdere professionalisering en digitalisering van haar dienstverlening. De online dienstverlening aan klanten is afgelopen jaar verder verbeterd. De Eneco Omschakelaar is een nieuwe online adviesdienst die passend advies geeft voor de volgende stap bij het verduurzamen van de woning. Met Eneco Home helpen monteurs van Eneco de klanten thuis bij het omschakelen naar duurzame energie-oplossingen, zoals zonnepanelen of slimme toepassingen voor de cv-ketel. In de vernieuwde klantomgeving MijnEneco kunnen klanten ook alles regelen voor het onderhoud van diverse apparaten. De samenwerking met onze deelneming Suniverse is verder uitgebreid om energiezuinig wonen makkelijk en betaalbaar te maken voor onze klanten. En in Duitsland hebben we succesvol 260.000 klanten van E.On Heizstrom overgenomen en geïntegreerd.

Op de zakelijke markt sloten wij mooie contracten, onder andere met bol.com en met Borealis in België. We introduceerden ook ZonnigLaden, waarmee parkeerplaatsen veranderen in groene oplaadpunten door middel van een zonnedak en bieden sinds 2020 met de ANWB laadpunten aan. Om nieuwe innovatieve oplossingen voor klanten mogelijk te maken, is begonnen met een digitale transformatie en het investeren in de modernisering van onze technologie en IT infrastructuur.

Meest duurzame grote aanbieder van stroom

Hollandse Wind&Zon is in 2020 ons standaardaanbod geworden voor consumenten en klanten in het midden- en kleinbedrijf. Mede daardoor heeft Eneco als eerste van de grote energieleveranciers een 8,1 als rapportcijfer gekregen op de jaarlijkse ranglijst van duurzame stroomleveranciers van Wise, Natuur & Milieu en de Consumentbond.

Duurzame productie

Aan de duurzame opwekkingskant zijn ook prachtige prestaties geleverd om de positie van Eneco verder te versterken. De ingebruikname van het windpark op zee Borssele III&IV, de winst van de aanbestedingen voor het windpark op zee Hollandse Kust Noord en het windpark op de Maasvlakte 2 zijn hoogtepunten. In totaal werd 202 MW aan duurzame capaciteit toegevoegd, in opgesteld vermogen en verduurzaming van onze warmtebronnen. En natuurlijk waren we zeer verheugd om de warmtenetten in de wijken Groenoord in Schiedam en Bospolder-Tussendijken in Rotterdam te gaan aanleggen, in het kader van de transitie naar gasloze woningen.

Investeringen

Eneco investeerde in 2020 wederom meer dan in het voorgaande jaar: 385 miljoen euro tegen 343 miljoen euro in 2019. De digitalisering van Eneco is hier zichtbaar, er werd voor 33 miljoen euro geïnvesteerd in ICT systemen. Het grootste deel van de investeringen is besteed aan windparken, zowel op zee als op land. In het oog springen de windparken op zee Seamade in België en Borssele III&IV voor de Zeeuwse kust, die beide in volledige productie zijn gegaan in 2021. Op land ging het in Nederland om windparken bij Delfzijl, Zeewolde en het windpark Kabeljauwbeek. Er is voor 15 miljoen euro geïnvesteerd in zonneparken. Ook in de verduurzaming van het warmtebedrijf werd geïnvesteerd. In Utrecht werd een tweede Biowarmteinstallatie gebouwd (34 miljoen euro), terwijl er 75 miljoen euro ging naar onderhoud en uitbreiding van de diverse warmtenetten.

Vernieuwde strategie

De omgeving van Eneco is dynamisch en om koploper in de energietransitie te blijven is ook veel aandacht geschonken aan het vernieuwen van de bedrijfsstrategie. Kort samengevat; onze missie blijft onveranderd, maar er zijn duidelijke keuzes gemaakt en we zetten in op drie pijlers: klanten, assets en de integratie tussen deze twee.

We gaan onze klanten nog beter helpen met slimme, betaalbare en schone energieoplossingen, waaronder elektrisch rijden, warmtepompen en warmtenetten. Op het gebied van integratie ligt de focus op het balanceren van vraag en aanbod met slimme flex oplossingen, bijvoorbeeld door overschotten van windstroom om te zetten in warmte, op afstand aangestuurd door onze handelsvloer. En natuurlijk blijven we ook investeren in duurzame opwekking, we willen onze eigen capaciteit bijna verdubbelen naar ongeveer 3200 MW in 2025. En bij alles wat we doen kiezen we ervoor om verantwoord te ondernemen, nemen wij onze maatschappelijke rol heel serieus en streven ernaar een positieve impact maken op het welzijn van de mens en de natuur.

 

Voor meer informatie zie: www.eneco.nl/over-ons/nieuws-en-cijfers/