Halderberge,
25
juni
2014
|
10:00
Europe/Amsterdam

Apostolisch Genootschap financiert nieuwe windmolen Eneco

Geloofsgemeenschap stapt in windenergie

Samenvatting

Het Apostolisch Genootschap investeert samen met Eneco in windpark Laaksche Vaart in West-Brabant. Het genootschap streeft naar een duurzame omgang met de aarde en het milieu. Dit leidde tot een ambitieus milieubeleidsplan, als gevolg waarvan ze besloten heeft te investeren in één van de vijf windmolens. Hiermee is zij een van de eerste Nederlandse geloofsgemeenschappen die actief investeert in windenergie.

Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnig religieuze geloofsgemeenschap gericht op menswaardigheid en telt in Nederland ongeveer 16.000 actieve leden. Het genootschap voert al langere tijd een duurzaam en verantwoord milieubeleid. Zo heeft het in de periode 2009 tot en met 2011 al 50 van haar gebouwen voorzien van zonnepanelen. Het genootschap wil in samenwerking met Eneco haar gehele CO2-uitstoot compenseren door duurzaam opgewekte energie uit Nederland. Hieronder valt zowel de uitstoot door energie (elektriciteit en warmte) als de brandstof die voor mobiliteit door het genootschap en haar leden namens het genootschap gebruikt wordt. Om dit zo helder mogelijk te realiseren verstrekt het genootschap aan Eneco een lening met een looptijd van tien jaar voor de financiering van een windmolen. Deze genereert voldoende elektriciteit en Garanties van Oorsprong (GVO’s) om de CO2-uitstoot van het genootschap volledig te compenseren.

Het betreft een windmolen van het in aanbouw zijnde windpark Laaksche Vaart in de gemeente Halderberge. Het windpark telt straks 5 windmolens van elk 2 MegaWatt, goed voor windstroom voor zo’n 8.000 huishoudens. Het gaat om het type Vestas V90 met een masthoogte van 105 meter.