Rotterdam,
11
maart
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Geld besparen door slimmer malen

Pas pompen als elektriciteit goedkoop is; polder als buffer

Waterschappen kunnen jaarlijks 15 tot 25% besparen op hun elektriciteitskosten. Het gaat om maximaal twee miljoen euro per jaar. Dat kan door slim gebruik te maken van de bufferruimte in de polders én de sterk schommelende dagprijs voor elektriciteit. Dat blijkt uit een oriënterend onderzoek naar een nieuw systeem door de afdeling Innovatie van Eneco, Hoogheemraadschap van Delfland en advies- en ingenieursbureau DHV. Twee toekomstige externe ontwikkelingen spelen het systeem nadrukkelijk in de kaart: meer korte, hevige stortbuien en meer windmolenparken.

Energieprijs en bufferruimte
Het bijzondere aan elektriciteit is dat het niet kan worden opgeslagen. Vraag en aanbod zijn elk moment van de dag anders. Hierdoor schommelt de prijs voortdurend. Een waterschap pompt met gemalen water uit de polders wanneer de waterstand een bepaald peil bereikt. De gemalen draaien daarom minder dan 10% van de tijd. Nu blijkt dat het loont om –binnen bepaalde marges- te wachten met pompen totdat de elektriciteitsprijs laag staat. Dat uitstel is mogelijk, omdat er in de polders vaak voldoende bufferruimte over is om het extra water tijdelijk op te vangen, zonder dat de veiligheid in gevaar komt. Het onderzoek is medegefinancierd door Waterkader Haaglanden.

De markt op
Om de lagere stroomprijs te kunnen gebruiken, moet een groot gemaal continu in contact staan met de energiehandelsvloer van een energiebedrijf. Alleen dan kan het waterschap met de (verwachte) elektriciteitprijs én de ontwikkeling van het waterpeil besluiten tussen wel of niet pompen.

Echter, het is op dit moment nog niet rendabel zo’n systeem meteen in te voeren. Meer onderzoek is nodig om te bekijken hoe de meerkosten kunnen worden verlaagd. Zo zullen kleinere gemalen vooral ‘s nachts gaan draaien, waardoor storingen dan verholpen moeten worden. Dit leidt tot extra personeelskosten. Bovendien is iedere polder anders. In sommige polders moet de pomp de hele dag om de paar uur aanslaan.

Stortbuien en windmolenparken
Twee toekomstige ontwikkelingen leiden tot nóg meer wisselvalligheid en maken het financieel zeker interessant het droogmalen van de polders te koppelen aan de elektriciteitprijs. Ten eerste geven klimaatscenario’s aan dat de hoeveelheid te verwerken neerslag verandert: meer korte, hevige stortbuien. Daarnaast zal de elektriciteitprijs in de toekomst meer fluctueren als er meer windenergie wordt geproduceerd. De polders worden dan leeg gepompt als het hard waait en er veel elektriciteitaanbod tegen een lage prijs is van windturbines. Zo worden de windturbines van nu net als de windmolens van vroeger ingezet om droge voeten te houden.