Rotterdam,
02
mei
2018
|
17:03
Europe/Amsterdam

Enquêteverzoek van COR bij Ondernemingskamer over geschil tussen COR en Raad van Commissarissen

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Eneco Groep NV heeft bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam een enquêteverzoek ingediend.

Eneco Groep betreurt dat het tot deze gerechtelijke stappen is gekomen en zal zich, net als in de afgelopen weken, tot het uiterste inspannen voor een oplossing waarmee deze procedure alsnog kan worden voorkomen. Eneco Groep ziet mede met het oog daarop thans af van een inhoudelijke reactie op het verzoek.

Als de procedure toch doorgaat zal de Raad van Bestuur namens Eneco Groep de rechter informeren over de bij haar bekende feiten over de gang van zaken in de situaties die de COR ter discussie stelt. De Raad van Commissarissen en andere belanghebbenden kunnen als zodanig ook in de procedure optreden.