Rotterdam,
28
augustus
2013
|
14:30
Europe/Amsterdam

Energieakkoord belangrijke stap naar duurzame energievoorziening

Samenvatting

Eneco is tevreden met het SER-energieakkoord. Het akkoord geeft een breed draagvlak voor een veel duurzamere energievoorziening; met duidelijke afspraken over bijvoorbeeld extra steun voor wind op zee en minder kolencentrales.

Ondanks de grote belangentegenstellingen zijn werkgevers, vakbonden, milieuorganisaties en overheid het eens geworden over een marsroute naar veel meer duurzame energie en energiebesparing. Dat is uniek voor ons land.

Van veel waarde zijn de concrete afspraken hoe ons land van 4% duurzame energie nu, in de komende 10 jaar tot 16% zal komen. Deze duidelijkheid over het beleid geeft ook zekerheid voor investeringen in duurzame energie. Positief is de expliciete steun voor energieproductie met wind, met name wind op zee en over het vervroegd sluiten van de vijf oudste en meest vervuilende kolencentrales.
Voor de burger betekent het akkoord winst. Er komt fiscale steun om samen in de buurt energie op te wekken; bijvoorbeeld door gezamenlijke zonnepanelen op het dak van een school. Het akkoord zal duizenden banen creëren en leidt tot een lagere energiebelasting dan met het regeerakkoord was gepland.

Het SER-akkoord ligt nu ter beoordeling voor bij de onderhandelende partijen en politiek. Eneco is intensief betrokken geweest bij de onderhandelingen via de werkgevers-organisaties die haar vertegenwoordigen (Energie Nederland, VNO-NCW, De Groene Zaak) en zal deze adviseren in te stemmen met het voorliggende akkoord.