Rotterdam,
19
januari
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Enecogen, Nederland's schoonste gascentrale, officieel in gerbuik gesteld

Joint venture Eneco en DONG Energy

Samenvatting

Nederland is één van de meest schone gasgestookte elektriciteitscentrales van Europa rijker. Met het laten afgaan van een stoomhoorn stelden de bestuursvoorzitters van DONG Energy en Eneco de Enecogen centrale officieel in bedrijf. De totale investering in de centrale bedraagt 652 miljoen euro.

De bijdrage van de Enecogen centrale aan de Nederlandse energieproductie komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 1,4 miljoen huishoudens. Met een rendement van 59,5% is Enecogen de meest efficiënte energiecentrale van Nederland. Door de combinatie van efficiënte turbines en een DeNOx installatie die zorgt voor de afvang van stikstofoxiden is Enecogen een schone concurrent, in het bijzonder voor kolencentrales, maar ook voor andere gascentrales.

Over Enecogen – feiten en cijfers
De (STEG) gascentrale met een capaciteit van 870 MW bestaat uit twee identieke eenheden voor energieopwekking en heeft een rendement van meer dan 59,5%; een sterke verbetering ten opzichte van in het bijzonder kolencentrales, die een rendement van minder dan 50% hebben. Dit betekent ook dat de Enecogen centrale beduidend minder CO2 per eenheid elektriciteit uitstoot. De energieopwekkingseenheden van de centrale zijn berekend op 290 starts per jaar en bereiken na circa 50 minuten hun maximale vermogen. Daarmee kan optimaal ingespeeld worden op pieken en dalen in de elektriciteitsbehoefte. De centrale is in 31 maanden gebouwd door Siemens, in samenwerking met 30 aannemers. Op het hoogtepunt van de bouw waren ruim 800 mensen bezig met het installeren van de 9.700 ton machines, 1.000 ton pijpleidingen, 2.500 ton staalconstructies, 23.000 m3 beton en 300 kilometer kabel voor de centrale. Veiligheid is de belangrijkste prioriteit voor de Enecogen centrale, zowel tijdens de bouw als na de ingebruikname.

We zijn goed op weg om ons streven om de CO2-uitstoot in 2020 met 50% te hebben verminderd, te realiseren. Dit is te danken aan onze continue focus op de uitbreiding van onze wind-op-zee capaciteit en het gebruik van aardgas en biomassa in plaats van kolen. Onze investering in Enecogen onderstreept dit en toont tevens aan dat wij vastberaden zijn een actieve rol te spelen op de Noordwest-Europese markten.
Hans Eldrup, CEO DONG Energy
We zijn zeer content met deze nieuwe centrale die uitstekend past in onze strategie om de elektriciteitsproductie te verduurzamen. Met Enecogen zijn wij veel beter in staat om de fluctuaties in de elektriciteitsproductie uit onze windmolens op te vangen. Ons windportfolio omvat nu al bijna 1.000 MW en ons duurzame productiepark blijft hard doorgroeien. Door dit alles te combineren met onze eigen, eveneens nieuwe, gasopslagfaciliteit in Epe (Duitsland), beschikt Eneco over een duurzame productiedriehoek met windmolens, gascentrales en gasopslag die zowel ons als onze klanten duurzame voordelen biedt.
Jeroen de Haas, CEO Eneco
Boilerplate

Over Eneco Groep
Eneco Groep is een groep van bedrijven die internationaal actief is op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en 3.500 medewerkers werken we aan onze missie: duurzame energie van iedereen. We investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. En we ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zodat onze klanten zelf de regie nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen. www.enecogroep.nl

Deel deze release

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn

Laatste nieuws