Rotterdam,
25
september
2017
|
11:48
Europe/Amsterdam

Eneco wint blockchain innovation & energy tender voor handel in warmte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de feestelijke opening van het Rotterdamse fieldlab voor blockchain technologie ontving Eneco een cheque van 50.000 Euro voor het ontwikkelen van een blockchain applicatie voor handel in warmte. Eneco had hiertoe deze zomer samen met IT-partner CGI een voorstel ingediend en dat is nu dus gehonoreerd. Naast Eneco / CGI werden nog drie andere consortia verrast met de toekenning een speciale subsidie voor blockchain toepassingen die een decentraal energienetwerk dichterbij brengen.

De toekenning van deze subsidie betekent tevens de start van dit project samen met CGI. Doel van het project is het realiseren van een prototype van een applicatie waarmee de handel in warmte tussen verschillende bronnen en verschillende afnemers veilig en efficiënt kan verlopen. Blockchain maakt het mogelijk om dit straks op veel grotere schaal in een open warmtenetwerk met tientallen bronnen en duizenden afnemers efficiënt te laten verlopen.

De afname- en levergegevens die worden aangeleverd door warmtemeters, worden versleuteld en m.b.v. blockchain technologie veilig opgeslagen in “the cloud”. Zodanig dat verschillende betrokken partijen gebruik kunnen maken van deze gegevens, voor zover zij daar recht op hebben. Die gegevens vormen de basis voor de besturing van het netwerk, voor de financiële afwikkeling en voor het maken van analyses en prognoses. De pilot-applicatie zal worden gemaakt en toegepast op het warmtenetwerk dat de AVR verbindt met het Warmtebedrijf Rotterdam, de centrale van Uniper en Eneco’s stadswarmtenet in Rotterdam. Dit is het grootste warmtenetwerk van Nederland!

Open warmtenetwerk
Deze applicatie is belangrijk voor het mogelijk maken van een zogenaamd open warmtenetwerk waarbij meerdere leveranciers (duurzame) warmte kunnen leveren aan het netwerk. Te denken valt aan lokale geothermiebronnen, aan warmtebronnen zoals rioolwateringsinstallaties en ook aan particulieren die warmte willen terug leveren. Zowel voor de uitrol van slimme warmtemeters als voor het terug leveren van warmte door particulieren lopen pilots, beide in Ypenburg Den Haag.Zo’n open warmtenetwerk waarop meerdere partijen vanuit meerdere bronnen kunnen leveren is een belangrijke voorwaarde voor groei van het warmtenetwerk en het verder verduurzamen daarvan. 

Eneco is dan ook zeer verheugd dat met het toekennen van deze SBIR-subsidie samen met partner CGI een belangrijke stap kan worden genomen om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken.We starten met een pilot op macro-niveau, namelijk het hoofdtransportnet om het daarna op micro-niveau, wanneer er sprake is van een open net met tientallen bronnen en duizenden afnemers , verder te kunnen uitrollen. Eneco werkt samen met partijen in de Warmte-alliantie Zuid-Holland aan zo’n open net voor de provincie Zuid-Holland.