Rotterdam,
16
december
2021
|
14:46
Europe/Amsterdam

Eneco: regeerakkoord geeft rugwind aan One Planet ambitie

Eneco vindt dat het klimaatdeel van het gisteren gepresenteerde regeerakkoord lof verdient. Het glas is meer dan half vol. Zeker in combinatie met het Europese klimaatpakket Fit-for-55, komt de aangescherpte doelstelling, 55% CO2 reductie in 2030, in zicht voor Nederland

Positief is dat het nieuwe kabinet in haar beleid wil sturen op een CO2-reductie doel van 60% in 2030, zodat ook bij tegenvallers het wettelijke verankerde doel van 55% met zekerheid wordt gehaald. Daarmee geeft dit nieuwe kabinet een stevig signaal dat zij op een emissiepad wil blijven dat de opwarming van de aarde beperkt tot 1,5 graden.

Om deze mooie ambitie te realiseren komt een klimaatfonds van 35 miljard euro beschikbaar in de periode tot 2030. Dat komt bovenop de bestaande SDE++ subsidie van ca. 3 miljard per jaar. Dit maakt het mogelijk om samen met onze klanten onze investeringen in schone technieken te versnellen, zoals (hybride) warmtepompen, groene waterstof, groen gas, isolatie van woningen en warmtenetten.

Ronduit enthousiast is Eneco over het beleidspakket voor de gebouwde omgeving, dat bestaat uit normen, fiscale prikkels en steun voor isolatie en alle warmtetechnieken. Dat maakt het mogelijk om snel de woningen van onze klanten op een betaalbare manier te helpen verduurzamen.

Het nieuwe regeerakkoord is een grote steun in de rug voor de One Planet ambitie van Eneco om samen met onze klanten in 2035 klimaatneutraal te zijn. Nagenoeg alle beleidsvoorstellen in de klimaatroadmap die wij in juni hebben gepresenteerd, zijn overgenomen door het nieuwe kabinet. Wij zijn hierover zeer verheugd en kijken uit naar de samenwerking met de nieuwe minister van Klimaat en energie.