Den Haag,
02
juli
2019
|
12:09
Europe/Amsterdam

Eneco plaatst eerste elektrodeboiler van Nederland in Haagse wijk Ypenburg

Elektrodeboiler elektrificeert deel warmteproductie en wordt ingezet voor netbalans.

Het stadswarmtenet in Ypenburg verwarmt huizen met (rest)warmte afkomstig van elektriciteitsproductie en gasketels. Eneco vervangt een van de 5,4 MWth gasketels dit jaar voor een 12 MWth elektrodeboiler. Daarmee wordt een gedeelte van de warmteproductie geëlektrificeerd, wat zorgt voor een CO2 besparing van ongeveer 1.260 ton per jaar. Daarnaast kan de boiler ingezet worden als regelvermogen wanneer er, bijvoorbeeld door een overschot aan duurzame elektriciteit, onbalans ontstaat op het elektriciteitsnet.

Elektrodeboilers worden in Noorwegen, Denemarken en Duitsland al veel toegepast en vormen een essentieel onderdeel van een energiesysteem waar veel duurzame elektriciteitsproductie is vanuit zon en wind. Voor Nederland is de toepassing van een elektrodeboiler op deze schaal nieuw en innovatief. Eneco gaat in Ypenburg onder andere onderzoeken of warmteproductie te elektrificeren is met duurzame elektriciteit door de elektrodeboiler in te zetten op momenten dat er zonne- en windenergie geproduceerd wordt.

Michiel van den Berg, directeur Heat & Industrials bij Eneco: ‘Wij gaan als eerste in Nederland de inpassing van een elektrodeboiler in een stadswarmtenetwerk op praktijkschaal demonstreren. De ontwikkeling van dit soort vormen van conversie- en opslagcapaciteit is een cruciale stap in de energietransitie en draagt bij aan het terugdringen van gasverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot. Met de ervaringen die we in dit pilotproject opdoen kunnen we de energietransitie in Nederland verder helpen.’

Liesbeth van Tongeren, wethouder Energietransitie en Duurzaamheid Gemeente Den Haag: ‘We lopen in Den Haag graag voorop door met bewoners en bedrijven innovaties te testen waar straks heel Nederland profijt van kan hebben. Ik ben trots op de inwoners van Ypenburg en op Eneco die hier samen onderzoeken hoe een hele wijk zonder fossiele brandstof toch een duurzame en betrouwbare bron van warmte kan hebben.’

Feiten en cijfers

Installeren en aansluiten elektrodeboiler                december 2019

Testfase                                                                  eerste kwartaal 2020

In bedrijf name                                                       tweede kwartaal 2020 (verwachting)

Vermogen elektrodeboiler                                      12MWth

Rendement elektriciteit naar warmte                      99,9%

Verwachte productie                                               ca. 21.000 GJ/jaar

CO2 reductie                                                          ca. 1.260 ton CO2/jaar

Gasbesparing                                                         ca. 705.000 Nm3/jaar

infographic