Rotterdam,
05
december
2017
|
18:00
Europe/Amsterdam

Eneco over stand van zaken privatisering

Naar aanleiding van de publicatie van een inventarisatierapport over het consultatieproces van de Aandeelhouderscommissie (AHC) over de privatisering van Eneco, geeft de onderneming hierbij een korte reactie:

  • Ongeveer 75% van de aandeelhouders heeft in de consultatie aangegeven haar belang in Eneco in principe te willen afbouwen, een aantal heeft aanvullende voorwaarden gesteld. En ongeveer 25% wil haar belang in principe behouden. Eneco aanvaardt deze uitslag zondermeer.
  • De AHC heeft een inventarisatierapport rondgestuurd waarbij Eneco slechts beperkt gelegenheid heeft gekregen om op te reageren. Eneco is op dit moment in overleg met de AHC om te onderzoeken hoe een verkoopproces dat recht doet aan de uitslag van de consultatie kan worden vormgegeven. Eneco heeft hierbij aandacht voor zowel de belangen van alle aandeelhouders als die van de onderneming en haar duurzame strategie.