Rotterdam,
15
mei
2014
|
14:37
Europe/Amsterdam

Eneco opent haar grootste windpark op land: Lochluichart in Schotland

Samenvatting

Eneco heeft gistern het Lochluichart Windpark in de buurt van de plaats Garve in Schotland in bedrijf gesteld. Het 23 windmolens tellende park heeft een productiecapaciteit van 69 MegaWatt, wat overeenkomt met het energieverbruik van zo’n 39.000* huishoudens, en is in een periode van 2,5 jaar gebouwd. De kosten bedroegen circa 85 miljoen euro, waarvan naar schatting 4,3 miljoen miljoen betrekking had op contracten met lokale, Schotse bedrijven.

Opening windpark Lochluichart

Een bijkomend voordeel voor de lokale gemeenschap is de toezegging door Eneco van een bedrag van rond de 6 miljoen euro in de vorm van een fonds ten behoeve van de gemeenschap. De Lochluichart Community Trust is een onafhankelijk orgaan dat speciaal is opgericht om toe te zien op de distributie van de gelden, met de intentie om hiermee een positief langetermijneffect voor de regio te bewerkstelligen.

Het windpark heeft de door de kinderen van de Strathgrave basisschool aangedragen naam The Spinny Turners gekregen en is Eneco’s grootste windpark op land. Bij het project komt ook een bezoekerscentrum waar informatie wordt verstrekt over de regio en de geschiedenis van energieopwekking in dit gebied.

De opening is een belangrijke mijlpaal voor het energiebedrijf dat op dit moment in het Verenigd Koninkrijk een capaciteit van 210 MegaWatt wind- en zonne-energie in bedrijf en in aanbouw heeft. Andere projecten omvatten onder meer de windparken Tullo in Aberdeenshire, Moy en Burn of Whilk - beide gelegen in de Schotse Hooglanden - en het zonne-energiepark Sevor Farm Solar bij Swindon.

*Gebaseerd op de rekenmethode van de Britse brancheorganisatie RenewableUK.

 

.

Het evenement van vandaag rondom de opening van het Lochluichart Windpark is kenmerkend voor de met dit project bereikte prestatie. Hoewel we trots zijn op de bouw van het project, het eindresultaat en het belang voor Eneco in de zin dat het ons grootste windproject op land is, waarderen we bovenal de samenwerking met en de hartelijke ontvangst door de gemeenschap. Bij de verwezenlijking van dit project hechten wij veel belang aan het feit dat wij niet alleen een goede buur zijn, maar ook een volwaardig bijdragend lid van de gemeenschap. Het is dan ook zeer toepasselijk dat de lokale naam voor het project is aangedragen door de Strathgrave basisschool. De recente opening van onze operationele vestiging in Dochfour bij Inverness is de eerste stap in het waarmaken van onze toezegging dat wij ook in de toekomst onderdeel van de gemeenschap blijven uitmaken.
Guy Madgwick, directeur van Eneco Wind UK Ltd
Eneco deelt het streven van de Schotse overheid om energie te produceren met behulp van hernieuwbare bronnen. De investering in het Lochluichart Windpark is een voorbeeld van de flinke stappen die wij zetten in de verwezenlijking van dit streven in relatie tot Eneco’s toekomstige energievoorziening. Om dit te bereiken zijn, naar onze mening, nauwe samenwerking met en de beschikbaarheid van mogelijkheden binnen de gemeenschappen in de omgeving van onze faciliteiten essentieel.
Pieter Tavenier, directeur van Eneco Wind