Rotterdam,
07
maart
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Eneco mijdt spits

Bijna 800 auto’s minder per week in ochtendspits

Samenvatting

Dinsdag heeft Eneco net als negen andere grote bedrijven een mobiliteitscontract getekend met de Verkeersonderneming. In het contract maakt het duurzame energiebedrijf concrete afspraken om de verkeersstromen in de spits door de Eneco medewerkers terug te dringen. Het doel is om dit jaar 797 structurele spitsmijdingen per week te realiseren in de ochtendspits. Kort gezegd 797 minder auto’s per week in de ochtendspits. Zo draagt Eneco bij aan het optimaliseren van de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio en het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Dinsdag heeft Eneco net als negen andere grote bedrijven een mobiliteitscontract getekend met de Verkeersonderneming. In het contract maakt het duurzame energiebedrijf concrete afspraken om de verkeersstromen in de spits door de Eneco medewerkers terug te dringen. Het doel is om dit jaar 797 structurele spitsmijdingen per week te realiseren in de ochtendspits. Kort gezegd 797 minder auto’s per week in de ochtendspits. Zo draagt Eneco bij aan het optimaliseren van de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio en het terugdringen van de CO2 uitstoot.

De samenwerking is een onderdeel van het nieuwe uitgebreide mobiliteitsbeleid van Eneco. Het energiebedrijf gaat voor duurzaam en daar hoort ook een duurzaam mobiliteitsbeleid bij. Het komende jaar rolt ze een pakket aan maatregelen uit om het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen te stimuleren als alternatief voor de auto. De eerste stap is de samenwerking met de Verkeeronderneming. Vanuit de samenwerking is er een pakket maatregelen beschikbaar die gezamenlijk door Eneco en De Verkeersonderneming worden gefinancierd.

Maatregelen
Onder de samenwerking tussen Eneco en De Verkeersonderneming vallen een aantal maatregelen om de medewerkers van Eneco te stimuleren alternatieve vervoersmiddelen te kiezen. Alle medewerkers krijgen een persoonlijk reisadvies waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de verschillende reisalternatieven zijn voor zowel het woon-werkverkeer als het zakelijke verkeer.

Daarnaast wordt het gebruik van E-bikes, elektrische fietsen, gestimuleerd met een aanschafvergoeding, komt er een matchingsite voor carpooling en ontwikkelt Eneco een nieuw mobiliteitsbudget. Met dit budget kunnen de medewerkers kiezen welk vervoersmiddelen zij gebruiken om naar het werk te reizen. Wanneer gekozen wordt voor een duurzaam alternatief is het zelfs mogelijk om extra geld te sparen.

Koplopers
Naast het eigen beleid gaat Eneco deelnemen in een koplopersgroep van De Verkeersonderneming. De groep bestaat uit tien Rotterdamse bedrijven en instellingen die al een actief mobiliteitsbeleid voeren. De groep gaat de eigen ervaringen delen om steeds meer bedrijven te stimuleren om aan de slag te gaan met een mobiliteitsbeleid. Op die manier draagt Eneco haar steentje bij om de bereikbaarheid van de regio nog verder te verbeteren.

Deel deze release

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn

Laatste nieuws