Rotterdam,
05
maart
2013
|
15:28
Europe/Amsterdam

Eneco lanceert Zonnepanelensimulator

Zelf digitaal je eigen zonne-energie opwekken

Samenvatting

Veel mensen die zich oriënteren op het thuis opwekken van zonne-energie, vinden het moeilijk een inschatting te maken van wat zonnepanelen op het eigen dak daadwerkelijk zullen gaan opbrengen, zowel in stroom als in geld. Daarom introduceert Eneco op internet de Zonnepanelensimulator. Op basis van actuele weerdata van het KNMI en dakgegevens van de deelnemer wordt continu de opbrengst van digitale zonnepanelen berekend en bijgehouden. Het waarheidsgetrouwe resultaat wordt inzichtelijk gemaakt in een persoonlijk energiedashboard. Daarop kan men per dag, week, en maand de hoeveelheid digitaal opgewekte energie én de besparing in euro’s bekijken. En als buiten de zon doorbreekt, is meteen op het dashboard zichtbaar dat de opbrengst van de digitale panelen nog hoger wordt.

Screenshot Dashboard Zonnepanelensimulator

Satellietdata
Het KNMI meet op basis van gegevens van de METEOSAT-satellieten de zoninstraling op duizenden punten in Nederland. Dankzij de weerkundigen van het KNMI is dus ieder kwartier de actuele zoninstraling op ieder plekje in Nederland bekend. Aan de hand daarvan berekent de Zonnepanelensimulator van Eneco -gebruik makend van gegevens over huis en dak- de actuele hoeveelheid zonne-energie die de digitale panelen opwekken.

Digitale proefrit met zonnepanelen
Deelname aan de zonnepanelensimulator is gratis en eenvoudig en voor iedereen beschikbaar: De deelnemer vult eerst met behulp van Google Maps gegevens in over de locatie van zijn huis en de ligging ten opzichte van het zuiden. Vervolgens zijn ook de volgende gegevens van zijn dak nodig: het type dak, de afmetingen en de hellingshoek. Daarna plaatst de deelnemer eventuele dakramen, dakkapellen en schoorstenen. Tenslotte plaatst hij digitaal zoveel zonnepanelen op zijn dak als hij wil. Elke deelnemer kan maximaal een jaar meedoen. Hij kan zijn dashboard ook via Twitter en Facebook met zijn vrienden delen.

Eneco en zon
Met de Zonnepanelensimulator wil Eneco zonne-energie tastbaarder en toegankelijker maken voor de consument. Zonne-energie past naadloos in Eneco’s strategie om samen met de klant decentraal duurzame energie op te wekken. Zo geeft Eneco verder invulling aan haar missie “duurzame energie voor iedereen”.