Rotterdam,
20
november
2020
|
07:30
Europe/Amsterdam

Eneco is duurzaamste stroomleverancier van de grote energiebedrijven

Op 20 november publiceerden Wise, Natuur & Milieu en de Consumentenbond hun jaarlijks terugkerend rapport over de duurzaamheid van Nederlandse stroomleveranciers. Eneco scoort op de ranking voor de consumentenmarkt een 8.1. Hiermee is Eneco de duurzaamste stroomleverancier van de grote bedrijven.

‘Opvallend nieuws is dat voor het eerst in de geschiedenis van dit onderzoek één van de drie grootste stroomleveranciers boven de 8 scoort, namelijk Eneco’ is te lezen in het rapport.

Met een score van een 8.1 stijgt Eneco op de ranking voor de consumentenmarkt. Al onze klanten op deze markt ontvangen duurzaam gewonnen stroom van eigen bodem. Om de capaciteit van duurzame energie verder te vergroten is Eneco het afgelopen jaar hierin blijven investeren met verschillende nieuwe wind- en zonneparken.

In het rapport stellen de NGO’s overigens dat er eigenlijk gekeken zou moeten worden naar de daadwerkelijk ingekochte hoeveelheid groene stoom in plaats van naar de hoeveelheid geleverde groene stroom op basis van GvO’s. Wanneer dit doorgerekend zou worden, dan zou Eneco nog hoger scoren op de ranking.

Op de zakelijke markt scoort Eneco een 4.3. Een belangrijke reden hiervoor is dat we zien dat deze klanten vaak nog kiezen voor grijze stoom. Eneco zet zich daarom in om het zakelijk segment te ondersteunen bij het verduurzamen van het energieverbruik. Dit gaat gefaseerd mede doordat het volume geleverde stroom op de zakelijke markt groot is en er momenteel nog niet voldoende groene stroom geproduceerd wordt om volledig te kunnen vergroenen. Eneco verwacht dat dit de komende jaren snel gaat veranderen omdat wij onze duurzame productie uit wind op zee, land en zon snel uitbreiden. Een deel van onze zakelijke klanten is al volledig omgeschakeld op duurzame stroom. Zo leveren we groene stroom aan de RET, Schiphol, NS, Bol.com, Post NL en Qurios.

Duurzaamheidsranking
Eneco steunt de jaarlijkse publicatie van de ranking van stroomleveranciers door NGO’s omdat het bijdraagt aan transparantie en leveranciers een prikkel geeft om meer te investeren in duurzaamheid. Een belangrijke kanttekening is wel dat de methodiek achter de ranking relatief weinig gewicht toekent aan investeringen in duurzame opwekcapaciteit en dit is duidelijk terug te zien in onze waardering voor de zakelijke markt. Zo kunnen leveranciers de maximale score van een tien behalen en bovenaan in de ranking komen, zonder een euro te investeren in zonnepanelen of windmolens. Dat doet geen recht aan leveranciers die wel grootschalig investeren in hernieuwbare capaciteit, maar tegelijkertijd met een gascentrale nog moeten zorgen voor back-up als er even geen zon en wind is.

Eneco roept de NGO’s op om de methodiek op dit punt te verbeteren zodat de ranking de komende jaren nog beter inzicht geeft in welke leveranciers bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.