Rotterdam,
29
september
2022
|
17:06
Europe/Amsterdam

Eneco helpt onduidelijkheid voor klanten uit de wereld

Klanten met tariefswijziging in oktober 30 dagen van te voren geïnformeerd

Eneco informeert klanten die in oktober een tariefswijziging krijgen 30 dagen van te voren. Hoewel Eneco van mening is dat zij conform de wet- en regelgeving gehandeld heeft, voldoet Eneco hiermee aan de recente oproep van toezichthouder ACM. Alle klanten worden nu 30 dagen van tevoren geïnformeerd over tariefswijzigingen. Eneco biedt hiermee duidelijkheid voor alle klanten en betreurt alle maatschappelijke ophef van de afgelopen dagen, zeker in een tijd waarin er al veel onrust is over energieprijzen.

Tarief vanaf oktober

De groep klanten die in oktober een nieuw tarief krijgt bevat twee delen:

·       Van de klanten die al bericht hebben ontvangen wordt de termijn waarop het nieuwe tarief ingaat verlengd tot 30 dagen na ontvangst van de tariefcommunicatie. Dus, als de klant op 25 september een bericht van ons heeft ontvangen met een nieuw tarief, dan gaat dat tarief vanaf 25 oktober in.

·       De groep klanten die nog geen bericht heeft gehad krijgt dat binnen enkele dagen, inclusief de ingangsdatum van het nieuwe tarief die 30 dagen later is.

Het nieuwe tarief van al deze klanten is onveranderd gebleven ten opzichte van de prijzen die al eerder zijn gecommuniceerd. 

Tarief per november

De groep klanten waarvan het tarief in november verandert krijgt daarover vanaf 1 oktober bericht. Dit tarief is lager dan het tarief in oktober. Ook hier wordt altijd een termijn van 30 dagen in acht genomen.

Gevolg

Een gevolg is dat Eneco haar inkoopstrategie van gas en stroom aanpast. De inkoop zal in het vervolg eerder moeten plaatsvinden dan tot nu toe gebruikelijk was. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan dat ook tot gevolg hebben dat klanten minder snel van prijsveranderingen op de handelsmarkt kunnen profiteren. 

Perspectief

Eneco gaat hard aan de slag om alle aanpassingen te verwerken. Tegelijk blijven wij in gesprek met overheid, toezichthouder en politiek, niet in de laatste plaats om het met Prinsjesdag aangekondigde compensatiepakket nader in te vullen, waaronder het prijsplafond.