Rotterdam,
15
november
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Eneco en Woonbron tekenen ‘Green Deal’

Vandaag hebben wooncorporatie Woonbron en energiebedrijf Eneco een intentieverklaring getekend om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de leefomgeving van de bewoners van de circa 50.000 wooneenheden van Woonbron. Samen gaan Woonbron en Eneco de komende vijftien jaar werken aan de halvering van de CO2-uitstoot.Wonen en energie zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat Woonbron en Eneco elkaar goed aanvullen in het bereiken van de duurzame doelen. Samenwerking moet leiden tot lagere woonlasten en duurzamere voorzieningen.

Energiebewustzijn, verduurzamen installaties, lokale initiatieven

In deze gezamenlijke aanpak wordt gestart met drie initiatieven die concrete resultaten moeten opleveren en de duurzaamheidsdoelstellingen van Woonbron en Eneco helpen waarmaken. Het gaat hierbij om samenwerking op het terrein van energiebewustzijn van bewoners, verduurzaming van technische installaties en het faciliteren van lokale energie-initiatieven.Energiebewust gedrag is een belangrijk fundament voor investeringen in een duurzamere samenleving en het beperken van woonlastenrisico’s. Woonbron en Eneco willen een gezamenlijk programma starten, gericht op het tot stand brengen van blijvende energiegedragsverandering van de woninggebruikers. Het gaat hierbij om communicatie, marketing en energiemonitoring. Daarmee kan bijvoorbeeld een blijvende verlaging van het energieverbruik worden bereikt die direct wordt omgezet in een verlaging van de voorschotnota.

Op het gebied van installaties (zoals voor de verwarming) wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om tot een duurzamere exploitatie te komen. Centraal hierbij staat welke exploitatievormen en installaties tegen zo laag mogelijke kosten leiden tot die gewenste 50% CO2-reductie. Daarbij valt te denken aan het leasen van HR- respectievelijk HRe-ketels.

Tot slot wordt het ondernemerschap van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) gestimuleerd om duurzame energievoorzieningen te treffen. Centraal hierin staat de organisatie- en financieringsvorm van lokale duurzame energievoorziening (zoals zonnepanelen) in de door VvE’s beheerde complexen.De kracht van de samenwerking tussen Woonbron en Eneco zit in de integrale aanpak om energie en duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel te maken van het dagelijks handelen