10
oktober
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Eneco en WeertEnergie ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

WeertEnergie en Eneco gaan samenwerken om een bijdrage te leveren aan de lokale energietransitie in Weert. Hiervoor hebben beide partijen een overeenkomst getekend. Onderdeel van de overeenkomst is de intentie om samen een coöperatie op te richten. Deze coöperatie geeft mede invulling aan de ambitie van de gemeente Weert om in 2050 energieneutraal te zijn, waarbij de gemeente haar inwoners, bedrijven en instellingen oproept om hiervoor samen te werken en het initiatief te nemen voor het uitvoeren van projecten om te verduurzamen.

Het eerste project binnen de samenwerkingsovereenkomst is de ontwikkeling van windpark Weert. WeertEnergie en Eneco trekken gezamenlijk op vanuit een gedeelde overtuiging dat duurzame energie alleen te realiseren is in samenspraak en met betrokkenheid van de lokale omgeving. Peter Gloudi, WeertEnergie: ‘Het is goed als partijen met dezelfde ambities om de energietransitie op lokaal niveau vorm te geven, samenwerken. Zelfs als die partijen op het eerste gezicht zo zeer verschillen als een lokale energiecoöperatie en een landelijke energiemaatschappij. De leden van WeertEnergie hebben hun vertrouwen uitgesproken dat deze concrete vorm van samenwerken voor beide partijen voordeel zal opleveren vanuit verschillende gezichtshoeken. ‘Act local’ krijgt zo een concrete invulling.’

Ook Katja Langen van Eneco kijkt uit naar de samenwerking: ‘Ik ben blij dat we samen met WeertEnergie de uitdaging aangaan om een concrete stap te zetten in de energietransitie van Weert. Door deze initiatieven van onderop kunnen we samen een grote verandering tot stand brengen. Wij zetten onze ervaring daar graag voor in.’