Rotterdam,
30
januari
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Eneco eerste grote energieleverancier met Milieukeur

Hollandsewind nu ook voor bedrijven

Samenvatting

Eneco is de eerste grote energieleverancier die een energieproduct levert met Milieukeur van SMK. Het keurmerk is interessant voor bedrijven omdat ze daarmee  kunnen voldoen aan aanbestedingseisen. Eneco heeft het keurmerk verkregen voor haar product HollandseWind voor bedrijven. Bij de afname van HollandseWind ontvangen bedrijven een certificaat. Dit certificaat helpt organisaties stappen te zetten op de CO2- Prestatieladder. Bedrijven maken zo meer kans opdrachten te winnen uit aanbestedingen.

Samen voor duurzaam
Het certificeren van stroomproducten past in de duurzame strategie van Eneco op de zakelijke markt.  Eneco helpt organisaties bij het ‘vergroenen’ van de bedrijfsvoering, want duurzaam ondernemen levert op. Zo worden steeds vaker vanuit de markt duurzame eisen gesteld aan bedrijven. Het HollandseWind product met Milieukeur van SMK maakt het bedrijven gemakkelijk aan deze eisen voldoen. De energie die de bedrijven ontvangen is gegarandeerd afkomstig uit Nederlandse windparken.

SMK Milieukeur
SMK is een stichting opgericht door de toenmalige ministeries van VROM en EZ voor het beheer en de ontwikkeling van criteria voor het Nederlandse keurmerk Milieukeur. SMK ontwikkelt, beheert en toetst criteria die duurzaam ondernemen inzichtelijk en controleerbaar maken. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren vervolgens of producten aan de criteria van SMK voldoen.

Deel deze release

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn

Laatste nieuws