Rotterdam,
28
februari
2018
|
11:33
Europe/Amsterdam

Eneco draagt 16 warmteprojecten over aan Eteck Energie Bedrijven b.v.

Eneco draagt 16 warmteprojecten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht over aan Eteck Energie Bedrijven b.v. Het gaat om bestaande lokale projecten die per 1 maart 2018 aan Eteck worden overgedragen. Eteck zal vanaf die datum de warmtelevering verzorgen aan de in totaal 1861 betrokken klanten.

Eneco en Eteck leveren beide een bijdrage aan de verduurzaming van de energiesector. De gedeelde focus op duurzaamheid gecombineerd met de expertise die Eteck heeft in het beheren van lokale warmteprojecten zijn voor Eneco belangrijke redenen om voor Eteck te kiezen. Eteck stelt haar kennis en inzicht als marktleider van lokale duurzame warmtenetten ten dienste om de continuïteit van de projecten te waarborgen en waar mogelijk te optimaliseren.

Michiel van den Berg, directeur Warmte & Koude bij Eneco; 'Bij het overdragen van de warmtelevering is voor Eneco de continuïteit en de kwaliteit in de dienstverlening aan onze klanten van groot belang. In Eteck hebben we een partner gevonden die uitstekend in staat is om de levering op een goede manier van ons over te nemen. Tegelijkertijd maken we door de overdracht van deze projecten ruimte vrij om te investeren in nieuwe duurzame projecten. Zo vergroot Eneco de snelheid en impact van haar bijdrage aan de energietransitie.' 

Eteck exploiteert meer dan 200 lokale warmte- en koudenetten tot enkele duizenden woning-aansluitingen per project. 'Als organisatie zijn wij goed ingericht om afnemers bij lokale projecten van dienst te zijn', aldus Jaap van Eck, directeur Eteck Energie Bedrijven. 'Wij zien de overname van deze warmteprojecten als start van een duurzame samenwerking die ieder van ons in staat stelt om zijn eigen kracht, nog effectiever in te zetten voor de transitie in de energiemarkt.'