Rotterdam,
19
december
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

Eneco creëert virtuele duurzame energiecentrale met opslagtechnologie van S4 Energy

Eneco gaat innovatieve opslagtechnologie inzetten om een virtuele duurzame energiecentrale te creëren. In samenwerking met S4 Energy wordt verdeeld over drie locaties 25 MW aan vermogen gecreëerd. De opslagsystemen maken het mogelijk om onbalans op het transport- en distributiestroomnet te corrigeren, zonder dat daarvoor extra fossiele energie hoeft te worden opgewekt. Hiervoor hebben Eneco en S4 een samenwerkingscontract afgesloten.

De samenwerking met S4 Energy past in de strategie van Eneco om voorop te lopen bij het investeren in duurzame energie. Zo wil Eneco de komende jaren het eigen opgestelde vermogen aan duurzame energie verdubbelen. Dat heeft een forse impact op het elektriciteitstransport- en distributiestroomnet. Met name balanshandhaving wordt een grotere uitdaging naarmate meer elektriciteit uit duurzame bronnen komt. Op dit moment worden vooral kolen- en aardgasgestookte energiecentrales ingezet om de balans op het stroomnet te handhaven. Eneco zoekt voortdurend naar innovatieve technologieën die deze rol op termijn kunnen overnemen.

Tijdelijke opslag van overtollige energie is hiervoor één van de meest interessante opties. S4 Energy ontwikkelt en bouwt energieopslaginstallaties die qua vermogen en snelheid van laden en ontladen bijzonder geschikt zijn voor balanshandhaving. Momenteel heeft het bedrijf drie projecten in ontwikkeling met in totaal 25 MW aan elektrisch vermogen, wat onder andere wordt ondersteund door Energiefonds Overijssel en Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland.

“We krijgen hiermee een krachtig middel in handen om onze stuurbare, duurzame portfolio verder vorm te geven”, zegt Lucien Wiegers, commercieel directeur Trading van Eneco Energy Trade. “Deze portfolio kan de functionaliteit die traditioneel door fossiel gestookte centrales wordt geleverd – het op afroep leveren van elektriciteit – grotendeels overnemen. Dat levert een flinke impuls aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

Ook S4 Energy is blij met de samenwerking. “Eneco kan dankzij haar kennis van elektriciteits- en balanceringsmarkten extra maatschappelijke en economische waarde uit onze installaties halen”, zegt projectdirecteur Dominique Becker Hoff. “Onder meer door handel op de korte-termijnmarkten en diensten voor Tennet zoals het leveren van primaire en secundaire reserve. Kortom: diverse mogelijkheden voor samenwerking”

Noot voor redactie, niet voor publicatie

Contactpersonen voor meer informatie:

Contact S4 Energy Nederland B.V.:

Dominique Becker Hoff

dominique@s4-energy.com

06-30004188

Over S4 Energy

Eneco: Edwin van de Haar, zie kader naast dit bericht.

S4 Energy helpt energieleveranciers, netwerkbeheerders en industriële energieverbruikers bij het stabiliseren van vraag en aanbod. Het bedrijf stelt totaaloplossingen samen, gebruikmakend van verschillende typen opslagtechnologie, zelf ontwikkelde (en gepatenteerde) systemen en intelligente software. S4 Energy heeft aantal dochterondernemingen die reservevermogen aan netwerkbeheerder TenneT leveren. De dochteronderneming S4 Manufacturing in Almelo produceert de door S4 Energy zelf ontwikkelde KINEXT-systemen voor energieopslag. Zie voor meer informatie www.s4-energy.com.

Over Eneco Groep

Eneco Groep is een groep vennootschappen die internationaal actief is op het gebied van hernieuwbare energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en meer dan 3.000 werknemers werken wij aan onze missie: duurzame energie voor iedereen. Wij investeren in windparken, biomassa-installaties, warmte- en zonneparken om de levering van hernieuwbare energie te vergroten. En wij ontwikkelen innovatieve producten en diensten zodat onze klanten kunnen regelen hoe energie moet worden gegenereerd, opgeslagen, gebruikt of gedeeld.

www.eneco.nl