Utrecht,
31
januari
2018
|
18:00
Europe/Amsterdam

Eneco aan de slag met verduurzaming van de warmtevraag in Utrecht

In het kader van de energietransitie is het voor Nederland van groot belang de komende jaren het gebruik van aardgas terug te dringen en in de warmtevraag te gaan voorzien met duurzame energiebronnen. De gemeente Utrecht heeft concrete ambities om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Eneco gaat daaraan een bijdrage leveren door samen met de gemeente en maatschappelijke partners te werken aan de verduurzaming van de warmtevraag.

Eneco presenteert vandaag een routekaart waarin haar bijdrage voor de komende jaren geschetst wordt. Er zal onderzocht worden welke bijdrage verschillende duurzame bronnen kunnen leveren aan de warmtelevering en hoe invulling gegeven kan worden aan de warmtevraag in nieuw te ontwikkelen gebieden en bestaande bouw.

Michiel van den Berg, Directeur Eneco Warmte & Koude: ‘De verduurzaming van de warmtevraag is een flinke opgave die we alleen het hoofd kunnen bieden door samen met alle maatschappelijke partners naar oplossingen te zoeken. De komende jaren gaan we samen kijken naar opties voor duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa, geothermie, restwarmte en afvalwater. Hierbij is ook warmte die andere partijen aanbieden zeer welkom.’