Rotterdam,
06
mei
2013
|
12:00
Europe/Amsterdam

Een duurzamere woning voor dezelfde prijs

Thuisvester start samen met Eneco proef energiebesparende maatregelen in combinatie met de levering van energie

In bijna 180 huurwoningen in de omgeving van de mgr. Frenckenstraat in Oosterhout  wil Thuisvester in combinatie met onderhoudswerkzaamheden ook energiebesparende maatregelen uitvoeren. Met als doel het energieverbruik van de woningen te verminderen en de totale woonlasten voor de huurder te verlagen. Als proef ontvangen de huurders indien ze aan het project deelnemen één factuur waarop zowel de huur- als energiekosten worden vermeld. Daarmee krijgt de huurder, beter dan voorheen, inzicht in de totale woonlast van de woning.

Thuisvester wil het onderhoudsniveau en de energieprestatie van haar huurwoningen verbeteren. De corporatie wil ervoor zorgen dat woningen in het hele werkgebied op hetzelfde hoge onderhoudsniveau komen of blijven. Thuisvester biedt daarnaast energiebesparende maatregelen gecombineerd aan met onderhoudswerkzaamheden. Zo kan de duur van de overlast voor huurders beperkt blijven. Huurders hebben na de ingreep een meer comfortabele en duurzamere woning tegen maximaal dezelfde woonlasten.

Energieproject
Thuisvester is voor dit project in Slotjes-Midden een samenwerking aangegaan met Eneco. Het  betreft een proef voor de duur van één tot drie jaar. Het doel is om in 180 woningen in combinatie met planmatige onderhoudswerkzaamheden direct energiebesparende maatregelen door te voeren. De woningen in de Mgr. Frenckenstraat, Goselingenstraat, Verschuurstraat, Aalbersestraat en Schaepmanlaan worden standaard voorzien van nieuwe kozijnen met HR++-glas. Daarnaast kunnen bewoners ervoor kiezen om, tegen een huurverhoging, ook isolerende verbeteringen te laten doorvoeren aan dak, vloer en spouwmuren. Eventueel kan (indien nog niet aanwezig) ook een CV-installatie met warmwatervoorziening geplaatst worden. Ook kan in de woning een Toon® aangebracht worden, de slimme thermostaat van Eneco. Toon® is een product dat energieverbruik inzichtelijk maakt, waardoor de bewustwording wordt verhoogd.

Woonlastengarantie
Er wordt door Thuisvester en Eneco gezamenlijk een woonlastengarantie afgegeven aan huurders van woningen waar de energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd tegen een huurverhoging. De woonlastengarantie biedt de zekerheid dat de gemiddelde woonlasten in de woning niet zullen stijgen. Dat wil zeggen dat de afname van de maandelijkse kosten, op het moment dat de aanbieding door Thuisvester wordt gedaan, voor energieverbruik als gevolg van de ingreep groter of gelijk is aan de toename van de huur. Met deze woonlastengarantie en de enorme comfortverbetering hoopt Thuisvester op een hoog deelnamepercentage. Als proef ontvangen de huurders straks ook één factuur waarop zowel de huur- als energiekosten staan. Dit maakt de totale woonlasten voor de bewoner inzichtelijk.