Rotterdam,
10
januari
2013
|
14:49
Europe/Amsterdam

Duurzame doelstelling regering haalbaar maar extra inzet van wind op zee is nodig

Onderzoek Eneco en Ecofys

Samenvatting

Het is mogelijk om in 2020 16% van de totale energievraag in Nederland duurzaam op te wekken, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Maar dit lukt alleen als alle technieken voor opwekking maximaal worden ingezet en daarbovenop extra inzet van wind op zee plaatsvindt. Om de investeringen die hiermee gepaard gaan mogelijk te maken, is het cruciaal dat de regering dit jaar al aangeeft in welke mate zij bereid is duurzame subsidies te verstrekken. Dit blijkt uit een rapport dat Eneco heeft opgesteld in samenwerking met onderzoeksbureau Ecofys.

Voor het rapport is door Ecofys onderzocht welke bijdrage per opwektechniek haalbaar is tot 2020. De belangrijkste conclusie die wordt getrokken, is dat om van de huidige 4-5% duurzame energie naar 16% in 2020 te komen, een enorme inspanning nodig is van de bedrijven in de energiesector. Er zullen meer ‘groene’ projecten gerealiseerd moeten worden dan ooit in ons land het geval was, voor alle opwektechnieken.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het kolengebruik in centrales voor 30% vervangen moet worden door duurzame biomassa. En wind op land kan alleen de beoogde 6000 MW in 2020 bereiken  -een bijna verdrievoudiging van de huidige capaciteit- als een snelle start kan worden gemaakt met een groot aantal nieuwe projecten. Ook moeten alle reeds vergunde wind-op-zee projecten nog gefinancierd en aangelegd worden. Dit betreft ruim het 10-voudige van het huidig draaiend vermogen. Bovendien zal extra capaciteit op zee ingezet moeten worden.

De grootste drempel voor het halen van de 16% doelstelling is echter het gebrek aan duidelijkheid over stimulering van de verschillende opwektechnieken (SDE+ subsidie regeling, fiscaal stimulerend beleid voor lokale opwek). Vooral met betrekking tot opwektechnieken die jaren kosten aan voorbereidingstijd -zoals wind op zee- moet komend jaar al klip en klaar duidelijk zijn of en hoeveel subsidie de komende jaren ter beschikking wordt gesteld door de regering, aldus het onderzoeksrapport.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.

Deel deze release

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn

Laatste nieuws