Rotterdam,
29
augustus
2014
|
09:00
Europe/Amsterdam

Praktijkproef energieopslag door Eneco in huis Rotterdamse wijk Heijplaat

Duo probeert alleen van de zon te leven

Samenvatting

Sinds kort hangt aan het huis van Hannah Frederiks en Christiaan Beljaars een jaar lang een bijzonder apparaat. Het is een batterij in wasmachine-formaat, die zonne-energie opslaat. Op deze manier kan het stel ook ’s avonds als het donker is, gebruik maken van de stroom die hun zonnepanelen overdag hebben opgewekt.

Het is één van de eerste concrete projecten met het opslaan van energie in een huis waarin permanent gewoond wordt. Volgens kenners is energie-opslag het ei van Columbus voor de doorbraak van duurzame energie. Immers, een groot nadeel aan elektriciteit is dat er nauwelijks technieken zijn om opgewekte stroom op te slaan en het pas te gebruiken als het nodig is.

Zonnepanelen
Het is een project van Eneco. Het energiebedrijf start de demonstratie, omdat de ontwikkeling van zonne-energie thuis een grote vlucht heeft genomen en klanten ook graag zelf die energie willen opslaan. Enerzijds omdat ze geheel onafhankelijk van het stroomnet willen wonen en leven, en anderzijds omdat overheid de toekomst van de huidige terugleververgoeding aan het net van zelf opgewekte stroom niet garandeert.

‘Learning by doing’
De energietransitie is in volle gang. Het loont nu al om duurzaam energie op te wekken met zon en in de toekomst kan het mogelijk ook lonen om energie ook (zelf) op te slaan. Eneco wil vooral leren van de proef: Hoe werkt het technisch? Hoe gaan de bewoners ermee om? Wat zijn de effecten op gedrag van de bewoners? In hoeverre gaan klanten door een batterij mogelijk ook zelf ook echt energie bewuster het huishouden gaan runnen? Welke diensten kunnen worden ontwikkeld voor opslag? Ook zien ze mogelijkheden voor MKB-ers die hun systemen kunnen blijven gebruiken bij een onverhoedse storing in het net.

Ook Eneco-bedrijfsonderdeel Joulz is bij het project te betrokken. Joulz, in Nederland voorloper op het gebied van gelijkspanning, zal deze proef gebruiken om nader onderzoek te doen naar de exacte voor- en nadelen van batterijopslag op woningniveau. Deze technische oplossing met gelijkspanning levert voordelen op in efficiëntie en slimme aansturingsmogelijkheden.

Batterij
De energieopslag wordt geïnstalleerd door partner InnoSys Delft BV. Het jonge bedrijf heeft veel ervaring met grote batterij-installaties, onder andere voor elektrische auto’s. De batterij die op Heijplaat wordt geplaatst zat eerder in een testauto en heeft een capaciteit van 10 kilowattuur. Dat houdt in dat uit de volle batterij in één etmaal gemiddeld per uur 400 watt uit te halen is, maar ook 3 uur lang 3 kilowatt.

Duurzaam Heijplaat
De Rotterdamse wijk Heijplaat is begin vorige eeuw gebouwd als woonwijk voor de arbeiders van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). Het tuindorp met zo’n 1500 inwoners is inmiddels omringd door containerterminals, maar heeft -mede door zijn geïsoleerde ligging- zijn dorpse karakter weten te behouden.Heijplaat wordt de komende jaren een voorbeeld van wat mogelijk is op het gebied van energiebesparing en het opwekken van energie voor eigen gebruik. Doel is om de wijk in 2020 energieneutraal te hebben. Daar werken veel partijen aan mee. Naast de bewoners gaat het om de gemeente, woningcorporatie Woonbron, het Wereld Natuur Fonds, Stedin en Eneco.