• Vier op de vijf Nederlanders heeft last van de economische crisis
  • Bijna één op de drie is zich meer gaan verdiepen in energierekening
Rotterdam,
06
januari
2014
|
15:00
Europe/Amsterdam

Crisis leidt bij consument tot bewuster energieverbruik

Samenvatting

Nederlanders zijn zich door de crisis veel bewuster gaan bezighouden met hun energieverbruik. Van alle Nederlanders die zeggen last te hebben van de crisis, is driekwart daadwerkelijk actief bezig om het eigen verbruik omlaag te brengen. Dit blijkt uit de nieuwste Eneco Energie Monitor.

De Monitor is een initiatief van energiebedrijf Eneco en wordt in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos vier keer per jaar uitgevoerd. Per onderzoek worden meer dan 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd over een groot aantal facetten van de energievoorziening in Nederland.

Belangrijkste conclusie uit de meest recente Monitor is dat de crisis veel Nederlanders raakt. Vier op de vijf ondervraagden geeft aan in meer of mindere mate last te hebben van de economische crisis. En van de ondervraagden die aangeven last te hebben van de crisis, maakt 41% zich (grote) zorgen over de energierekening. Inmiddels geeft 45% van de ondervraagden aan precies te weten hoeveel ze maandelijks kwijt zijn aan hun energierekening en letten acht op de tien Nederlanders bewust op hun energieverbruik. Dat uit zich door bewust te letten op het energieverbruik bij de aanschaf van apparaten en het lager zetten van de verwarming in ruimtes die niet worden gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat de kachel een tandje lager zetten een populaire ingreep is, 31 procent van de vrouwen doet dit en 24 procent van de mannen. Een ander signaal dat Nederlanders bewuster omgaan met hun energierekening is dat  inmiddels meer dan driekwart van de ondervraagden weet of ze wel of geen geld terugkrijgen van hun energieleverancier.

Onderzoeksverantwoording
Onderzoeksbureau Ipsos ondervroeg in opdracht van Eneco tussen 19 en 25 november 1.137 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn achteraf gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding en regio, zodat de groep ondervraagden een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de Eneco Energie Monitor waarin Eneco regelmatig de mening vraagt van consumenten en bedrijfsleven.