Rotterdam,
16
juli
2013
|
10:04
Europe/Amsterdam

Kunsthal verbouwt en verduurzaamt

Samenvatting

Stichting Kunsthal Rotterdam, huurder van de Kunsthal, gemeente Rotterdam, eigenaar van het pand, en een consortium van een viertal Rotterdamse bedrijven gaan de Kunsthal verbouwen. In de afgelopen maanden is door een uniek samenwerkingsverband, van bouwbedrijf Dura Vermeer, installatiebedrijf Roodenburg, smart maintenance manager Moneco en energiebedrijf Eneco in samenwerking met architectenbureau OMA, gewerkt aan een integraal plan met als doel het aanzienlijk verduurzamen van de Kunsthal en het verbeteren van de exploitatiemogelijkheden. Afgelopen weekend is definitieve overeenstemming bereikt en komende week start de verbouwing die zal leiden tot een aantrekkelijker gebouw met uitgebreide mogelijkheden om invulling te geven aan het cultureel ondernemerschap van de Kunsthal.

Kunsthal, Hal 2 en Designgalerij, foto Jeroen Musch

Grote verduurzamingsslag
De Kunsthal, twintig jaar geleden ontworpen door architect Rem Koolhaas, is een zeer uitgesproken, maar ook tamelijk complex gebouw dat om zeer specifieke maatregelen vraagt. Zo zijn de gevels van het gebouw vrijwel geheel van glas. Al deze glasgevels zullen vervangen worden door glas dat beter isoleert. Het gebouw kampt al lange tijd met problemen op het gebied van energiebeheersing en exploitatie en voldoet niet meer aan de energiebesparingsnormen van deze tijd. Daarom zullen de technische installaties compleet gerenoveerd worden volgens de nieuwste technieken. Het gebouw, dat nu feitelijk één grote aaneenschakeling van ruimtes is, wordt opgedeeld in verschillende compartimenten waardoor de Kunsthal beter kan sturen op klimaat, comfort en energiebeheersing. Een breed pakket aan ingrepen zorgt voor een energiebesparing van 30%.

Aantrekkelijker gebouw
Een belangrijk onderdeel van de verbouwing bestaat uit functionele verbeteringen die de exploitatiemogelijkheden van de Kunsthal verruimen. De nieuwe hoofdentree ligt aan het Museumpark. Dit nieuwe ontvangstgebied, waarin het café, de museumwinkel en een educatieruimte zijn geïntegreerd, is door haar ruime opzet publieksvriendelijk en laagdrempelig. Het auditorium is na de verbouwing separaat te verhuren en intensiever dan voorheen in te zetten voor randprogrammering en aanvullende activiteiten voor een breed publiek.

Bijzondere financiering
Een van de partners in het consortium, Eneco, geeft garanties af voor wat betreft het onderhoud en de energiebesparing. Dat houdt in dat met deze pilot de investering ter grootte van 1,5 miljoen euro vooraf wordt gedaan door het energiebedrijf en vervolgens over een periode van 15 jaar door de Kunsthal wordt terugbetaald uit de besparingen op energie en onderhoud.

 

Wij zijn blij dat er eindelijk een enorme slag gemaakt wordt met het gebouw, zodat wij ook in de toekomst kunnen blijven doen waar wij goed in zijn: succesvolle tentoonstellingen maken voor een breed en gevarieerd publiek. Nu het gebouw duurzamer én bezoekersvriendelijker wordt door de verplaatsing van de hoofdentree en uitbreiding van winkel en garderobe zien wij de toekomst van de Kunsthal met vertrouwen tegemoet.
Emily Ansenk, directeur Kunsthal Rotterdam
Dit is echt een schoolvoorbeeld van hoe we voortaan de zaken moeten regelen. Alle partners pakken hun deel: de gemeente, de Kunsthal, maar ook het consortium investeert. Hierdoor behoudt de Kunsthal voor de toekomst zijn functie voor de stad, wordt het gebouw duurzaam en is het beter te exploiteren. Dit verdient navolging.
Antoinette Laan, wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur, Gemeente Rotterdam
Wij kennen het pand van de Kunsthal goed. Het is een tamelijk complexe locatie die om hele specifieke maatregelen vraagt. Het gebouw is ontworpen op mooiheid en niet op zuinigheid. We gaan alle installaties onder de loep nemen en zo nodig vervangen, zorgen voor een betere isolatie en optimale energiehuishouding. Dat alles moet de komende vijftien jaar resulteren in substantieel lagere huisvestingslasten.
Bram Poeth, directeur Eneco Energy Service Company (ESCO)