Rotterdam,
22
januari
2014
|
15:16
Europe/Amsterdam

Reactie Eneco op klimaat- en energiepakket van de Europese Commissie

'Bindend duurzame energiedoel ook nodig voor EU-lidstaten'

Samenvatting

Eneco verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie om een bindende duurzame energie doelstelling vast te stellen. Dit biedt zekerheid bij het doen van investeringen in duurzame energie uit bronnen zoals wind, zon, biomassa en aardwarmte. Bedrijven en burgers krijgen deze zekerheid echter alleen als de energiedoelstelling ook vertaald wordt naar bindende doelen of beleidsmaatregelen voor de individuele lidstaten.

Eneco is verheugd met de keuze voor een bindende energie doelstelling voor het percentage duurzame energie in 2030. Dat levert volgens berekeningen van de Europese Commissie meer welvaart op dan alleen een CO2-doelstelling. De Commissie verwacht in dat geval 1,25 miljoen extra banen en 500 miljard euro minder import van fossiele brandstoffen van buiten Europa.

Als deze bindende doelstelling niet wordt omgezet naar bindende doelen of maatregelen voor lidstaten, dan zal dit kunnen leiden tot een onzeker (politieke) besluitvormingsproces dat jaren kan gaan duren. Het gevolg is dat er dan niet alleen investeringsonzekerheid ontstaat voor bedrijven richting 2030, maar het kan ook een negatieve doorwerking krijgen voor investeringen en werkgelegenheid gerelateerd aan de 2020 doelstelling van 14% duurzame energie in Nederland.

CO2-doel alleen voldoende als overschot emissierechten wordt weggenomen
Het voorgestelde CO2-doel van 40% emissiereductie in 2030 zal niet leiden tot voldoende investeringen in duurzame energie en andere technieken zoals CO2-afvang en opslag. Dit komt doordat er nog een overschot van ruim 2 miljard CO2-rechten bestaat, waardoor zelfs een reductiedoel van 40% leidt tot een CO2-prijs van maximaal 25 euro per ton in 2030. Eneco is van mening dat het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) alleen gaat werken als deze plas aan overtollige emissierechten definitief uit de markt wordt gehaald. De Europese Commissie heeft daar vandaag nog geen effectief voorstel voor gepresenteerd.