Rotterdam,
20
september
2019
|
16:25
Europe/Amsterdam

Atzo Nicolaï herbenoemd als commissaris Eneco Groep NV

Atzo Nicolaï (1960) is vandaag in een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Eneco Groep N.V. Nicolaï is sinds 2015 RvC-lid, hij heeft er zitting in de Remuneratie/selectie- en Benoemingscommissie.

Nicolaï was president van DSM Nederland van 2011 tot juli 2019. Daarvoor was hij onder andere minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, staatssecretaris voor Europese Zaken, en Tweede kamerlid voor de VVD.

Zijn huidige nevenfuncties zijn onder andere commissaris van Brightlands Chemelot Campus, vice-voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, lid van het dagelijks bestuur van VNO NCW en bestuurslid van de Nederlandse Bachvereniging.

Atzo Nicolaï studeerde rechten en politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.