Rotterdam,
14
februari
2017
|
09:11
Europe/Amsterdam

Amsterdamse bedrijvencoöperatie NDSM Energie en Eneco bundelen krachten voor schonere toekomst

NDSM-Werf als innovatieve proeftuin voor energietransitie

De Amsterdamse bedrijvencoöperatie NDSM Energie en duurzaam energiebedrijf Eneco starten een samenwerkingsverband om samen met bedrijven en burgers de lokale energietransitie te versnellen. NDSM Energie en Eneco zijn ervan overtuigd dat lokale initiatieven een sleutelrol spelen naar een volledige duurzame energievoorziening in Nederland. Binnen de samenwerking ligt de nadruk op de ontwikkeling van projecten op het gebied van zonne- en windenergie, levering van Nederlandse duurzame energie en de uitrol van innovatieve producten en diensten.

NDSM Energie en Eneco richten samen een projectbureau op om lokale energieoplossingen te realiseren met lokale bedrijven. Kennis over duurzaamheid en innovatie worden uitgewisseld als onderdeel van de samenwerking. Dit gaat ertoe leiden dat op korte termijn de eerste bedrijven op de NDSM-Werf worden voorzien van zonnepanelen, energie bespaard gaat worden door onder meer inzet van elektrisch vervoer en het zogeheten peakshaving – het inzetten van batterijen om piekbelasting in stroomverbruik op te vangen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mate waarin innovaties zoals opslag en onderlinge uitwisseling van energie bijdragen aan de versnelling van de lokale energietransitie. 

Bedrijventerrein van de toekomst 
Coöperatie NDSM Energie is een duurzaam ondernemerscollectief van ruim 60 bedrijven op en rond het bedrijventerrein de NDSM-Werf in Amsterdam-Noord. Martijn Pater, Voorzitter van NDSM Energie: “Slim samenwerken en pionieren zijn cruciaal voor een succesvolle energietransitie. Dat vormt ook de basis voor onze coöperatie. Door te pionieren en te innoveren willen we met Eneco op de NDSM-Werf een nieuw lokaal “eco-systeem" creëren van duurzame energieopwekking, levering en verbruik. Een ecosysteem dat te gebruiken is als schaalbare blauwdruk voor andere bedrijventerreinen en communities. Zo maken we samen van de NDSM-Werf het bedrijventerrein van de toekomst en kunnen we een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.” 

Vaart maken met energietransitie 
De samenwerking met NDSM Energie is voor energiebedrijf Eneco een logische stap in de ambitie om uit te groeien tot partner van partijen die vaart willen maken met de energietransitie. Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter Eneco Groep: "Eneco heeft expliciet gekozen voor duurzaamheid en zet in op een decentrale energievoorziening, in nauwe samenwerking met klanten en partners. Nederland telt al meer dan driehonderd lokale en regionale energie-initiatieven, waaronder een aantal pioniers, zoals NDSM Energie, die zelf de regie nemen over de energievoorziening. Door in partnership met hen samen te werken, ondersteunen we bedrijven en bewoners in hun eigen energietransitie." 

Samenwerking vergroot slagkracht 
NDSM Energie en Eneco vergroten met deze samenwerking elkaars slagkracht. Het lokale netwerk, reputatie, goodwill en het onafhankelijke, coöperatieve karakter van NDSM Energie zijn complementair aan de kennis, expertise, knowhow en capaciteiten op het gebied van duurzame en innovatieve projecten van Eneco. Samen willen partijen het voor bedrijven en burgers op en rond de NDSM-Werf makkelijker maken zelf hun energie op te wekken, te gebruiken, uit te wisselen en op te slaan om zo invulling te geven aan het gebied als innovatieve proeftuin. 

Noot aan de redactie  

Over NDSM Energie 
NDSM Energie is in 2013 opgericht als coöperatieve vereniging van ruim 60 bedrijven op en rond de NDSM werf met als belangrijkste doelstelling om dit bedrijventerrein in Amsterdam Noord te verduurzamen. Leden van de coöperatie zijn grote bedrijven als HEMA, FEBO, BAM, Damen Shiprepair, Red Bull en Viacom, maar ook horeca als Pllek, Noorderlicht, Botel en Hilton Double Tree Hotel, reclamebureau’s, festivals en zelfstandige kunstenaars. De coöperatie is bedoeld om de krachten te bundelen bij het realiseren van onze gedeelde duurzame ambitie en om waarde te creëren door initiatieven te ontplooien op het gebied van duurzame energieopwekking, levering en verbruik. NDSM Energie heeft het doel om samen met haar leden de werf energieneutraal te maken voor 2030. Door te pionieren en te innoveren wil NDSM Energie van de NDSM-Werf het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland maken.

Voor meer informatie: Keijen van Eijk, Manager Projectbureau NDSM Energie, keijen@ndsmenergie.nl, 06 421 666 58, www.ndsmenergie.nl 

Over Eneco Groep 
De missie van Eneco Groep is duurzame energie van iedereen. Onze visie is dat de energievoorziening zich decentraal en duurzaam ontwikkelt en door samenwerking tot stand komt. Bedrijven en burgers zorgen zo voor een revolutionaire verandering van het energielandschap. Samen met hen wil Eneco Groep en haar 3.500 medewerkers in binnen- en buitenland, bijdragen aan de energietransitie. 

Voor meer informatie: Esther van Tol, woordvoerder, esther.vantol@eneco.com, 06 153 188 75, www.enecogroep.nl