Rotterdam,
18
februari
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Alternatief windplan voor Wieringermeer

138 Windturbines, goed voor 400 MegaWatt

 In de zeer windrijke gemeente Wieringermeer staan nu zo’n 100 windturbines. Ter verbetering van het landschap wil de gemeente graag meer geclusterde windenergie in de polder met lange ononderbroken lijnen. Hierbij zullen in principe alle solitaire molens verdwijnen. Voor dit diep ingrijpende plan is inmiddels door de gemeente een windplan’ voorgesteld met als kern het model Boogspant.Eneco en partners komen nu op eigen initiatief met een opmerkelijk nieuw plan, dat in vergelijking met de bestaande plannen een aantal voordelen biedt, variërend van meer draagvlak, en meer mogelijkheden tot participatie tot de productie van meer duurzaam opgewekte elektriciteit tegen minder kosten. Ook is minder subsidie nodig. De initiatiefnemers vinden hun plan, het Parallelscenario, dusdanig veel meerwaarde bieden dat ze de gemeente verzoeken zeer serieus naar het voorstel te gaan kijken.

Windplan Wieringermeer

De provincie Noord-Holland wil in de periode 2012-2025 een extra hoeveelheid van 600 MegaWatt aan nieuwe windturbines realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat de turbines geen concurrentie aangaan met het landschap. Ze dienen er juist natuurlijk in te passen. De gemeente Wieringermeer is met zijn grootschalige blokverkaveling, rechte wegen en sloten hier uitermate geschikt voor.De gemeente heeft, samen met de eigenaren/beheerders van de bestaande windturbines in de Wieringermeer (NUON, VWNH en ECN), ondermeer het Boogspant model gemaakt vernoemd naar de wijze waarop de turbines in het landschap geplaatst zullen worden. Eneco en partners hebben het model goed bestudeerd en geconcludeerd dat er een verdere optimalisatie mogelijk is: het Parallelscenario.

Parallelscenario

Het huidige model van de gemeente gaan uit van de grootst mogelijk verkrijgbare turbines (masthoogte 120 meter, rotor 126 meter, 5 tot 7 MegaWatt). Het Parallelscenario gaat juist uit van de meest optimale turbine qua energieopwekking met substantieel lagere aanschafkosten (masthoogte 80-100 meter, 3 MegaWatt). Bij een gelijke hoeveelheid opgesteld vermogen (Parallelscenario o.b.v. 3 MegaWatt en boogspant model o.b.v. 5-7 MegaWatt) kan er een subsidie voordeel worden gerealiseerd van 177 miljoen euro. Door slimme inpassing in de Wieringermeer kan ruim 400 MegaWatt opgesteld vermogen worden geplaatst, circa 138 turbines. Verder zijn er in het segment van de 2 tot 3 MegaWatt windturbines veel meer aanbieders vergeleken met het segment 5 tot 7 MegaWatt. Dit levert een belangrijk kostenvoordeel op voor het Parallelscenario.Het Parallelscenario past binnen de uitgangspunten van de gemeente. Door uit te gaan van windturbines die financieel het hoogste rendement halen, is er ruimte het draagvlak te vergroten door de ondersteuning van voorzieningen, evenementen of stimulering van andere vormen van duurzame energie. Een andere mogelijkheid is om de opgewekte stroom tegen een gereduceerd tarief te leveren aan de inwoners van Wieringermeer.Samenvattend biedt het Parallelscenario optimalisatie naar meer duurzame elektriciteitsproductie, meer CO2-reductie, lagere kosten, minder impact en meer draagvlak bij gelijkblijvend opgesteld vermogen. Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat het Parallelscenario optimaal aansluit bij de uitgangspunten van zowel het Rijk, provincie, gemeente Wieringermeer en private partijen.