Rotterdam,
16
september
2013
|
12:00
Europe/Amsterdam

Aanleg warmtetransportnet gestart

Eneco legt duurzaam warmtetransportnet van 16,8 km aan door vlaardingen, schiedam en rotterdam

Samenvatting

Onder de projectnaam ‘Leiding over Noord’ legt Eneco een nieuw warmtetransportnet aan dat vanaf Rozenburg onder de Waterweg door gaat en vervolgens via Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam. De werkzaamheden zijn begin september 2013 gestart en vanaf oktober 2014 wordt de eerste warmte van afval- en energiecentrale AVR via deze leiding geleverd aan woningen en bedrijven in Rotterdam. In de toekomst verwacht Eneco vanuit het nieuwe net ook warmte te kunnen leveren in Vlaardingen en Schiedam. In totaal is er warmte beschikbaar voor 95.000 woningen. De uitstoot van CO2 wordt hierdoor fors terug gedrongen.

Eneco wil haar warmtenetten verduurzamen. Door de aangekondigde sluiting van de ‘Elektriciteitsfabriek aan de Galileïstraat’ (EfG-centrale) in Rotterdam zijn de plannen van Eneco in een stroomversnelling gekomen, resulterend in een warmtecontract met AVR. Met de aanleg van ‘Leiding over Noord’ wordt de warmte van de AVR optimaal benut en levert het de Rotterdamse regio een CO2-reductie op van 95 kiloton per jaar.

Eneco heeft de afgelopen twee jaar alle partijen in de directe omgeving van het tracé in beeld gebracht en hen betrokken bij de voorbereidingen, zodat de aanleg van ‘Leiding over Noord’ voorspoedig kan verlopen. De gemeenten Vlaardingen en Schiedam tekenden in juli 2013 een samenwerkingsovereenkomst waarin de voorwaarden en condities zijn vastgelegd waaronder de aanleg van het warmtetransportnet kan plaatsvinden.   

Voor dit bijzondere project contracteerde Eneco meerdere aannemers die gelijktijdig aan het werk gaan en in minder dan 12 maanden tijd het warmtetransportnet aanleggen. Het tracé loopt, zoveel mogelijk, langs de randen van de steden en wijken om zo de overlast voor de omgeving te beperken. Voor het kruisen van water, spoorlijnen en wegen worden op meerdere locaties boringen uitgevoerd.   

Tijdens de aanleg van de warmteleiding moet rekening worden gehouden met overlast als gevolg van de werkzaamheden. Eneco en haar aannemers doen er alles aan om de overlast te beperken. Omwonenden, bedrijven en instellingen worden via inloopavonden, nieuwsbrieven en berichten in huis-aan-huis bladen tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden. In elke gemeente is een gebiedsmanager actief en wordt een klantenpanel ingericht om tijdens de werkzaamheden knelpunten snel samen op te kunnen lossen.

Het tracé van het nieuwe warmtetransportnet begint bij de afval- en energiecentrale AVR in Rozenburg waarvan warmte wordt gebruikt om water van het warmtetransportnet te verwarmen. Het leidingtracé loopt onder de Nieuwe Waterweg door en bereikt via Vlaardingen en Schiedam uiteindelijk het terrein van de EfG-centrale in Rotterdam. Hier wordt het nieuwe transportnet aangesloten op het bestaande Rotterdamse warmtenet en van daaruit worden woningen en bedrijven voorzien van warmte voor verwarming en warm tapwater.

Eneco is trots op dit project. Met ‘Leiding over Noord’ zetten we een enorme stap in de verduurzaming van de Rotterdamse regio. Ik realiseer mij dat de aanleg van een dergelijk warmtenet ook overlast geeft voor bewoners en bedrijven langs het tracé. We zijn dan ook erg blij dat we met alle betrokken partijen constructieve gesprekken hebben gevoerd. Onze boodschap werd niet altijd toegejuicht, dat spreekt voor zich. We hebben de issues benoemd en zijn met betrokkenen tot goede afspraken gekomen. Direct of indirect maken veel partijen een project als 'Leiding over Noord' tot een succes.
Herman Exalto, directeur Eneco Warmte & Koude
Het is voor de gemeente Vlaardingen belangrijk om niet alleen de lasten, maar ook de lusten te ervaren van dit project. Wij zien graag dat ook in Vlaardingen woningen en bedrijven worden aangesloten. Dat past ook erg goed binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van onze gemeente.
Jan Robberegt, wethouder Vlaardingen
De aanleg van het warmtenetwerk is een goede zaak. Ook de Schiedamse woningen en industrie kunnen aansluiten op dit net. Het bespaart in ieder geval CO2-uitstoot en dat is goed voor mens en milieu. Bij de meeste kruisingen met wegen wordt de leiding met boortechnieken onder de weg gelegd. Bij de Bokelweg en Nieuwpoortweg is dit helaas niet mogelijk. Verder zal er een goede voorlichting en bewegwijzering zijn voor de fietsers over het Hazepad, deze weg gaat er voor langere tijd uit.
Arie Wijten, wethouder Schiedam
Het Rotterdam Climate Initiative is op stoom! Samen met de door het Warmtebedrijf Rotterdam aangelegde ‘Nieuwe Warmteweg’ zal ‘Leiding over Noord’ een enorme verduurzaming opleveren voor de Rotterdamse regio. Een gezamenlijke reductie van 175 kiloton CO2-uitstoot!
Alexandra van Huffelen, wethouder Rotterdam
AVR zet restafval om in grote hoeveelheden energie en behoort daarmee tot één van de grootste duurzame energieproducenten van Nederland. Een afvalzak levert, dankzij de samenwerking tussen Eneco en AVR, de warmte op voor zeven douchebeurten. Eén van de duurzame energieproducten die AVR produceert is warmwater, wat uitermate geschikt is voor stadsverwarming. Eneco is hierbij een belangrijke partner. Door ‘Leiding over Noord’ is onze duurzame warmte straks ook beschikbaar voor Rotterdam-Noord.
Yves Luca, CEO afval- en energiecentrale AVR