Den Haag,
10
januari
2013
|
13:00
Europe/Amsterdam

900.000 energiezuinige woningen via energiebesparingfonds binnen handbereik

Brede marktcoalitie (waaronder Eneco) pleit voor nationaal energiebesparingfonds

Samenvatting

Een energiebesparingfonds voor woningeigenaren kan substantieel en kosteneffectief bijdragen aan een daling van de nationale energieconsumptie. Met behulp van een revolverend energiebesparingfonds kunnen zo’n  921.000 woningen rendabel energiezuiniger worden gemaakt, door investeringsdrempels voor woningeigenaren weg te nemen. Dat biedt bovendien circa 15.000 manjaren aan hoogwaardige werkgelegenheid in de bouw-, installatie- en technologiesector. Wel is overheidsparticipatie essentieel om tegen aanvaardbare rentes kapitaal aan te kunnen trekken.

Dat zeggen de bedrijven die initiatiefnemer zijn van het Nationaal Fonds Energiebesparing (NFEB) naar aanleiding van een haalbaarheidstudie naar het opzetten van een revolverend energiefonds. De studie is de uitkomst van een ‘Green Deal’ tussen de Rijksoverheid en het NFEB. De studie is woensdag aangeboden aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst.

Met het Nationaal Fonds Energiebesparing (NFEB) wordt beoogd woningeigenaren te ontzorgen bij het invoeren van energiebesparende maatregelen, zoals spouwmuurisolatie. Bovendien wordt hiermee de energierekening van huishoudens omlaag gebracht. De initiële investering in deze maatregelen vormt voor veel woningeigenaren nu nog een drempel, evenals de complexiteit van de financieringsaanvraag. Het beoogde fonds moet deze obstakels wegnemen.

Het belangrijkste kernmerk van het NFEB is het revolverend karakter: het wordt zo opgezet dat het geld dat de woningeigenaar leent uit het fonds, door middel van aflossingen weer terugvloeit in het fonds, Hierdoor is het geld weer beschikbaar voor nieuwe investeringen en wordt beschikbaar budget dus zeer efficiënt ingezet voor energiebesparing. De leningen zullen via de – door energiebesparing lagere -  energierekening worden terugbetaald.

Het marktpotentieel varieert tussen de 460.000 en 921.000 bestaande koopwoningen. De financiering die hiermee gemoeid is, varieert van 1,2 tot 2,7 miljard euro. De nationale energieconsumptie kan bij volledige benutting van het potentieel met 21 petajoule dalen, wat een substantiële bijdrage is aan de invulling van de energiebesparingsdoelstelling van de overheid voortvloeiend uit Europese Energy Efficiency Directive.

De energiebesparing – uitgedrukt in euro’s – is in alle scenario’s hoger dan de kosten voor financiering. Daardoor blijft de energierekening in principe gelijk. De uitgespaarde energiekosten zijn voor een gemiddeld huishouden minstens even hoog als de investeringskosten. In individuele gevallen kan dit anders uitpakken, omdat onder andere het feitelijke gedrag van de bewoners, het overheidsbeleid en netwerkkosten ook bepalend zijn voor de hoogte van de energierekening.

Om het NFEB als losstaand fonds te kunnen structureren is een bron van risicodragend of eigen vermogen noodzakelijk. Het vinden van een dergelijke bron is een cruciale stap in het verdere ontwerptraject voor de opzet van het fonds. Banken en institutionele beleggers zullen naar verwachting een voorname rol spelen in het verschaffen van kapitaal. Voor de overheid is een specifieke rol weggelegd. Overheidsparticipatie is noodzakelijk om aanvaardbare rentepercentages te verkrijgen. Laagdrempelige, commercieel aantrekkelijke toegang tot financiering en een betrouwbare financieringsconstructie zijn volgens de studie voorwaarden voor het welslagen van het fonds.

Naast financiële, kent een revolverend energiefonds ook juridische uitdagingen. Zo zullen er strikte regels en protocollen moeten worden ontwikkeld voor NFEB-aanbieders, zodat zij niet gekwalificeerd worden als bemiddelaar in consumentenkrediet.

Het Nationaal Fonds Energiebesparing (NFEB) is een marktinitiatief van ABN AMRO, ING, Rabobank, Delta, Eneco, Essent, Nuon, FME-CWM, Spaar het Klimaat, UNETO-VNI en DuraVermeer. De breedte van deze coalitie geeft de kracht ervan weer en maakt dat het NFEB zoveel kans van slagen heeft. Het NFEB heeft een Green Deal met de Rijksoverheid gesloten voor het uitvoeren van een haalbaarheidstudie naar het opzetten van een revolverend energiefonds. PwC en Clifford Chance zijn de adviseurs van het NFEB.

Deel deze release

Laatste nieuws