Rotterdam,
10
mei
2022
|
13:00
Europe/Amsterdam

Shell en Eneco schrijven zich in op offshore windtenders Hollandse Kust (west) VI en VII

Shell en Eneco nemen via hun joint ventures Ecowende en SchakelWind deel aan de aanbestedingen voor de offshore windparken Hollandse Kust (west) kavel VI en VII. Er zijn grote ambities voor wind op zee. De uitrol moet worden versneld, maar in harmonie met de natuur en geïntegreerd in het Nederlandse energiesysteem. Shell en Eneco gaan met hun biedingen deze uitdaging aan.

Ecowende
Met de joint venture Ecowende willen Shell en Eneco een beweging in gang zetten om offshore windparken met een netto positieve impact op de natuur te realiseren. Het doel hierbij is een offshore windpark te bouwen met een florerend ecosysteem, zo min mogelijk impact op vogels en vleermuizen en op de onderwaterwereld. Dit is belangrijk omdat er grote ambities zijn voor wind op zee en de ecologie van de Noordzee niet in het gedrang mag komen. Ecowende heeft hier een uitgebreid programma voor ontwikkeld met maatregelen en innovatieve experimenten. Dit wordt uitgevoerd met tientallen partners waaronder experts, kennisinstellingen en commerciële partners uit binnen- en buitenland. Het programma gaat bijdragen aan het opdoen en verbeteren van kennis en een breed publiek meenemen in de schoonheid van de Noordzee.

SchakelWind
Met SchakelWind willen Shell en Eneco een nieuwe fase mogelijk maken in de energietransitie, voor alle sectoren in het Nederlandse Klimaatakkoord. De missie van SchakelWind is om dé nieuwe benchmark te realiseren voor de integratie van windparken op zee: een netto positieve impact op het Nederlandse energiesysteem. SchakelWind gaat naast windpark Hollandse Kust (west) kavel VII samen met bedrijven een groot aantal investeringen doen door het hele land heen. Zo komen er projecten die volledig meebewegen met de stroomproductie van het windpark. Hiermee wordt de groene stroom uit het windpark zo effectief en breed mogelijk ingezet om Nederland te verduurzamen. Met diverse innovaties en een uitgebreid disseminatie- en communicatieprogramma met onder andere stages en promotieonderzoeken gaat SchakelWind de verdere integratie van wind op zee in de toekomst ondersteunen. 

De verwachting is dat Hollandse Kust (west) VI en VII genoeg energie leveren om circa 6% van de Nederlandse elektriciteitsvraag te vergroenen. Beide windparken komen op 53 kilometer van de Nederlandse kust, ter hoogte van IJmuiden, en worden in 2026 in gebruik genomen.

Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland: “In samenwerking met Eneco nemen we de volgende stap om grootschalige uitrol van wind op zee mogelijk te maken. Via Hollandse Kust (west) willen we flink investeren in groene stroom en waterstof, op innovatieve wijze en met oog voor behoud van de natuur. Zo werken we op verantwoorde wijze, en samen met onze klanten, aan een breder en schoner energiesysteem in Nederland.”

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer Eneco: “Met deze joint ventures kunnen wij samen met Shell de energietransitie in Nederland verder helpen, zowel op zee als op land en in alle sectoren. We lossen een aantal belangrijke vraagstukken op en leveren hierdoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord.”

Met deze aankondiging maken beide bedrijven bekend dat ze meedoen aan de aanbestedingen. Het is nu aan de overheid om de voorstellen te beoordelen en tot een oordeel te komen. Tot dat moment geven Shell en Eneco geen aanvullende inhoudelijke toelichting op de plannen.