Rotterdam/Utrecht,
06
juli
2016
|
08:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe werkwijze voor uit bedrijf nemen stadswarmte

Methode leidt tot lagere kosten

Samenvatting

De kosten voor het uit bedrijf nemen van stadswarmte voor particulieren gaan per 1 augustus 2016 omlaag. Eneco heeft daartoe haar beleid aangepast, mede op aandringen van Utrechter Bart van den Heuvel en met ondersteuning van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft ingestemd met een nieuwe wijze van uit bedrijf nemen waardoor de warmteleidingen niet langer verwijderd hoeven te worden. Het resultaat van de samenwerking is een goedkopere afsluitmethode waarbij de veiligheid van het warmtenet blijft gewaarborgd.

Bart van den Heuvel: “Na bijna een jaar van discussie met Eneco over hoge kosten voor uit bedrijf nemen van een stadswarmte aansluiting, ben ik blij met het alternatief dat Eneco nu voor haar klanten heeft ontwikkeld. Deze nieuwe methode van uit bedrijf nemen voldoet aan de wensen van zowel Eneco als van mijzelf als klant. Aan de ene kant is het veilig, zoals Eneco wil. Aan de andere kant biedt het klanten de mogelijkheid om zonder al te hoge kosten de stadswarmteaansluiting uit bedrijf te nemen wanneer ze ervoor kiezen over te stappen naar een individuele warmtebron, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp.”

Michiel van den Berg, directeur Warmte en Koude bij Eneco: “Door de kritische inzet van Bart kunnen wij vanaf 1 augustus een goedkopere oplossing bieden aan klanten die hun warmteaansluiting uit bedrijf willen nemen. De flexibele opstelling van de gemeente geeft ons de mogelijkheid om feedback van warmteklanten om te zetten in praktische oplossingen. Onze nieuwe werkwijze is wel tijdelijk. Het zou kunnen wijzigen op het moment dat een herziene Warmtewet ook het afsluiten van stadswarmte zou gaan reguleren. Dit is in de ogen van Eneco nodig, wij zetten ons daar dan ook voor in.”

De nieuwe methode
Eneco stelt voortaan de warmteaansluiting alleen buiten bedrijf. Er wordt daarbij een leidingstuk geplaatst tussen de aanvoer- en retourleiding, waarbij deze een kleine hoeveelheid water doorlaat. Zo wordt voorkomen dat lucht zich verzamelt in één van de afgesloten leidingen en wordt corrosievorming tegen gegaan. De warmteleidingen van en naar de woning hoeven daardoor niet meer verwijderd te worden. Hierdoor heeft de bewoner de mogelijkheid om de oorspronkelijke aansluiting op het warmtenet eenvoudig te laten herstellen. De nieuwe methode van uit bedrijf nemen gaat in op 1 augustus 2016 en geldt voor alle Eneco klanten met stadswarmte in de diverse regio’s, maar toepasbaarheid kan afhankelijk zijn van de regelgeving in de verschillende gemeente

Boilerplate

Over Eneco Groep
Eneco Groep is een groep van bedrijven die internationaal actief is op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en 3.500 medewerkers werken we aan onze missie: duurzame energie van iedereen. We investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. En we ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zodat onze klanten zelf de regie nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen. www.enecogroep.nl