Rotterdam,
31
december
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

Nieuwe warmtetarieven Eneco: gemiddelde klant gaat minder betalen

Eneco heeft haar warmtetarieven voor 2020 vastgesteld. We hebben deze tarieven getoetst aan de maximumtarieven die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) jaarlijks eind december vaststelt. Eneco vindt het belangrijk dat haar warmteklanten profiteren van het feit dat ze thuis al geen gas meer verbruiken. Daarom zijn onze tarieven ook dit jaar lager dan de wettelijk vastgestelde tarieven van de ACM. Dat betekent dat onze warmteklanten bij een gemiddeld jaarverbruik* minder gaan betalen dan in 2019.

Maximale tarieven ACM per 1-1-2020

Tarieven Eneco per 1-1-2020

Vaste kosten €/jaar

469,17

Vaste kosten €/jaar

362,65

Variabele kosten €/GJ

26,06

Variabele kosten €/GJ

25,43

Meettarief €/jaar

26,63

Meettarief €/jaar

26,63

Huur afleverset CW4 €/jaar

126,19

Huur afleverset CW4 €/jaar

126,19

Totaal €/jaar bij gemiddeld verbruik*

1351,67

Totaal €/jaar bij gemiddeld verbruik*

1227,51

Verschil ACM/Eneco

 

 

-124,16

*Gemiddeld jaarverbruik Eneco-klant: 28 GJ.

Wijzigingen door nieuwe Warmtewet

Per 1 januari 2020 is de vernieuwde Warmtewet van kracht. Daardoor zijn ook enkele uitgangspunten in de berekeningen van de ACM veranderd. Zo stelt de ACM voortaan ook het jaarlijkse maximale huurtarief vast voor de afleverset waarmee de warmte van het net wordt geleverd aan de woning. Ook zijn de uitgangspunten bij het berekenen van de vaste kosten gewijzigd. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van ACM. Eneco informeert al haar klanten in januari per brief over de gewijzigde warmtetarieven en de gevolgen van de nieuwe Warmtewet voor de opbouw van de jaarnota.