Rotterdam / Tokio,
21
januari
2013
|
14:14
Europe/Amsterdam

Eneco en Mitsubishi Corporation sluiten samenwerkings-overeenkomst voor offshore windpark Eneco Luchterduinen

Samenvatting

Eneco en Mitsubishi Corporation (MC) hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan MC een 50% aandeel krijgt in het offshore windpark Eneco Luchterduinen. De bedrijven zijn ook een ‘Langetermijn-Samenwerkingsovereenkomst’ aangegaan, waarin zij vorm geven aan hun intentie om hun samenwerking uit te breiden naar andere activiteiten op het gebied van offshore windenergie in Europa.

Partnership Mitsubishi - Eneco

Hiermee gaat de ontwikkeling van Eneco Luchterduinen een nieuwe fase in. Het park komt 23 km uit de kust te liggen, tussen Noordwijk en Zandvoort. De 43 windmolens hebben gezamenlijk een capaciteit van 129 Megawatt en leveren groene elektriciteit voor bijna 150.000 huishoudens. De bouw van Eneco Luchterduinen zal in juli 2014 starten, waarna het  windpark na de zomer van 2015 operationeel zal zijn. Andere partners in het project zijn Vestas, Van Oord, Joulz en TenneT.

Het Deense Vestas, internationaal al verantwoordelijk voor 47.000 windturbines, gaat de 43 turbines (type V112) leveren aan Eneco Luchterduinen. De V112-3.0 MW offshore windturbine genereert energie tegen een aantrekkelijk kostenniveau. De turbine heeft een hoge productiviteit die vooral te danken is aan het grote rotoroppervlak, de hogere rotorefficiëntie en de hogere mate van beschikbaarheid dankzij de betere onderhoudsvoorzieningen en hogere betrouwbaarheid. Van Oord, wereldwijd actief als waterbouwkundige aannemer van bagger-, offshore- en offshore wind projecten, neemt de fundaties, de elektrische infrastructuur en het offshore transformatorstation voor zijn rekening. Ook levert Van Oord het schip dat de 43 windmolens gaat plaatsen. Joulz, dat zich richt op de optimale beschikbaarheid van energie-infrastructuren, verzorgt de aanleg van de 8 km lange ondergrondse elektriciteitskabel van het strand naar het hoogspanningsstation 8 kilometer verder landinwaarts. Netbeheerder TenneT zorgt dat deze elektriciteitskabel wordt aangesloten op het schakel- en hoogspanningsstation in Sassenheim. 

Als onderdeel van de  Langetermijn-Samenwerkingsovereenkomst hebben Eneco en MC afgesproken om een samenwerkingverband aan te gaan met betrekking tot Eneco's Prinses Amaliawindpark dat sinds 2008 operationeel is en ook op een afstand 23 kilometer uit de Nederlandse kust is gelegen. Het Prinses Amaliawindpark bestaat uit 60 turbines met een capaciteit van 2 Megawatt die elektriciteit leveren voor 120.000 huishoudens. De mogelijkheid voor toekomstige gesprekken over deelname van MC in windparken in België en Groot Brittannië die geheel of gedeeltelijk in eigendom zijn van Eneco, wordt opengehouden.

Het doet ons deugd te kunnen aankondigen dat Eneco de samenwerking is aangegaan met Mitsubishi Corporation, een bedrijf met uitgebreide, internationale ervaring met duurzame energieprojecten van nationaal belang. Net als Eneco wil MC graag investeren in de Nederlandse markt voor duurzame energie. Beide bedrijven delen de mening van de Nederlandse regering dat projecten van deze aard van vitaal belang zijn voor het realiseren van een betrouwbare, betaalbare en duurzame toekomstige energievoorziening in Nederland. Gegeven de aanzienlijke investering die de ontwikkeling van een offshore windpark met zich meebrengt, is het vanaf het begin Eneco's bedoeling geweest om een partner te vinden voor de ontwikkeling van het windpark Luchterduinen. De langetermijn-samenwerking met MC past uitstekend in Eneco's strategie om verbanden aan te gaan met organisaties die onze waarden delen en ons ondersteunen bij het waarmaken van onze missie 'duurzame energie voor iedereen'.
Jeroen de Haas, CEO Eneco Group
Mondiale activiteiten op het gebied van milieu vormen een strategische domein bij MC en het bedrijf is actief bezig met het stimuleren van duurzame energieopwekking. Deze inzet voor duurzaamheid, die een van de centrale onderdelen vormt van MC's tussentijdse herziening van de Corporate Strategy 2012, is een belangrijke drijfveer achter MC's interesse in Eneco's offshore windenergie projecten. Het is een van de belangrijkste redenen waarom MC deze strategische samenwerking ziet als een uitstekende gelegenheid om haar groene filosofie in de praktijk te brengen middels de ontwikkeling van bijzondere projecten zoals Eneco Luchterduinen. Ik ben ervan overtuigd dat deze transactie het begin vormt van een langetermijnrelatie met Eneco. Een relatie die rust op het fundament van onze gezamenlijke inzet voor duurzaamheid. Deze inzet wordt onderstreept door de plannen die zijn opgesteld voor de aanschaf van een aantal innovatieve elektrische voertuigen door Eneco. Zowel Eneco als MC kijken uit naar de samenwerking bij het verkrijgen van een vergunning voor het windpark Eneco Luchterduinen en bij andere offshore windprojecten in Europa. MC zal ook blijven zoeken naar andere mogelijkheden om haar betrokkenheid bij projecten op het gebied van milieuvriendelijke infrastructuur over de hele wereld uit te breiden.
Nobuaki Kojima, Executive Vice President, Global Environment & Infrastructure Business Development Group directeur van MC
Boilerplate

Over Eneco Groep
Eneco Groep is een groep van bedrijven die internationaal actief is op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en 3.500 medewerkers werken we aan onze missie: duurzame energie van iedereen. We investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. En we ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zodat onze klanten zelf de regie nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen. www.enecogroep.nl

Deel deze release

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn

Laatste nieuws