Utrecht,
15
mei
2014
|
16:53
Europe/Amsterdam

Klimaatneutraal treinen per 2018 een feit

  • Komend jaar gaan de treinen voor 50% op nieuwe groene stroom rijden, vanaf 2018 is dit 100%
  • Eneco wordt partner van de spoorbedrijven voor het leveren van de nieuwe groene stroom
  • Totale stroomcontract 1,4 TWh per jaar waarvan 0,2 voor andere spoorvervoerders en 1,2 voor NS
Samenvatting

Alle elektrische treinen in Nederland gaan de komende jaren rijden op nieuwe groene stroom. NS heeft hiertoe vandaag namens de vervoerders op het spoor verenigd in VIVENS het contract gegund aan Eneco. Vanaf 2018 rijdt de trein voor 100% op groene stroom en is er voor reizigers de mogelijkheid om echt groen te reizen. Dagelijks worden 1,2 miljoen reizen gemaakt per trein. 

Doordat het spoor één van meest voorspelbare en betrouwbare afnemers van elektriciteit in Nederland is konden wij deze overeenkomst sluiten. Wij zijn daarbij erg blij met Eneco als partner vanwege hun ervaring en reputatie. Komend jaar gaan we al naar 50% nieuwe groene stroom. Dat groeit naar 100% in 2018. Met dit contract geven we als spoorsector duurzame mobiliteit in Nederland een impuls en kunnen wij onze reizigers een nog groenere vervoerskeuze bieden.
Timo Huges, president-directeur van NS.
Eneco investeert volop in de duurzame opwek van energie, onder andere door fors in te zetten op windenergie. Deze samenwerking is een voorbeeld hoe serieuze vergroening van hele bedrijfstakken tot de mogelijkheden behoort. Vanaf 2018 is alle stroom voor de spoorbedrijven groen. De helft is Eneco HollandseWind, groene stroom uit Hollandse windparken.
Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur Eneco Groep


Complex

Eneco kwam naar boven als winnaar uit een aanbesteding voor een nieuw stroomcontract voor het totale elektrische treinverkeer voor de periode 2015-2025. Bij deze aanbesteding kwamen veel complexe vragen om de hoek kijken. Zo was een eis dat aanwijsbaar nieuwe groene stroomprojecten worden ingezet. Dit om te voorkomen dat inkopen uit het beperkte huidige aanbod aan duurzame stroomprojecten in Nederland tot hogere marktprijzen leidt en om tegelijkertijd de groene stroomproductie  een impuls te geven. De jaarlijks benodigde 1,4 TWh elektriciteit is vergelijkbaar met het stroomgebruik van alle huishoudens van Amsterdam. 

Nieuwe groene stroom
De groene stroom die de vervoerders gaan gebruiken is afkomstig uit nieuwe windparken die stapsgewijs in gebruik worden genomen in Nederland, Noorwegen, Zweden en België. Eneco zorgt dat er altijd voldoende groene stroom voor de spoorbedrijven op het net beschikbaar is, ook als het niet waait. Zij garanderen dat de door de treinen per jaar gebruikte hoeveelheid stroom overeenkomt met de jaarproductie van alle nieuwe windparken.

Steeds zuiniger
Door zuiniger te rijden en steeds zuiniger treinen in te zetten besparen spoorwegvervoerders jaarlijks energie. Sinds 2005 is het stroomgebruik per reiziger bij NS al 30% minder. Hierdoor is het haalbaar gebleken om het volledige stroomgebruik te vergroenen en een groene treinreis zonder meerprijs aan de reiziger te kunnen aanbieden. Acht van de tien reizigers vindt het belangrijk dat de spoorbedrijven overgaan op nieuwe groene stroom zo blijkt uit klantonderzoek.

 

Boilerplate

Over Eneco Groep
Eneco Groep is een groep van bedrijven die internationaal actief is op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en 3.500 medewerkers werken we aan onze missie: duurzame energie van iedereen. We investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. En we ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zodat onze klanten zelf de regie nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen. www.enecogroep.nl

Speel audio bestand