Rotterdam,
28
oktober
2014
|
14:16
Europe/Amsterdam

Bedrijven en huishoudens in Rotterdamse regio stappen over op warmte uit afval

Forse besparing op uitstoot CO2

Samenvatting

Zo'n 45.000 huishoudens en een groot aantal ondernemingen in de Rotterdamse regio krijgen vanaf morgen industriële restwarmte geleverd. Deze warmte wordt gebruikt voor de verwarming van huizen en gebouwen. Dit is mogelijk geworden door de aanleg van de bijna 17 kilometer lange warmtetransportleiding ‘Leiding over Noord’ van Eneco. Het gebruik van industriële restwarmte vermindert de uitstoot van CO2 met 60 procent.

De opening van de nieuwe warmtetransportleiding is de finale van een intensief bouwtraject dat, inclusief alle voorbereidingen, drie jaar in beslag nam. Sinds september 2013 is er in Rozenburg, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam gewerkt aan de realisatie van Leiding over Noord. Via deze leiding brengt Eneco overtollige warmte van de afval- en energiecentrale van AVR in Rozenburg naar het stadsverwarmingsnetwerk van Rotterdam. Daarmee vervangt deze duurzame restwarmte voor 80% de bestaande warmtelevering van gasgestookte centrales.

Fors minder uitstoot van CO2

Herman Exalto, directeur van Eneco Warmte & Koude, over de start van de warmtelevering: “Ik ben bijzonder trots dat al deze woningen en kantoorgebouwen vanaf nu op een duurzame manier verwarmd worden. Zonder dat de bewoner of gebruiker er iets van merkt. Waar zij op langere termijn wel iets van gaan merken, is de verbetering van de luchtkwaliteit. Dankzij de inzet van restwarmte gaat er jaarlijks 60% minder CO2 en aanzienlijk minder fijnstof de Rotterdamse lucht in.”

Planning gehaald

De aanleg van de transportleiding, die letterlijk veel voeten in de aarde heeft gehad, is binnen de oorspronkelijke planning gerealiseerd door aannemers Visser & Smit Hanab, combinatie Dura Vermeer-Nijkamp en de Siers-groep. In totaal is voor bijna 500.000 mensuren aan werk verzet. Herman Exalto: “De aanleg heeft veel impact gehad op de openbare ruimte van Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Er was de betrokken gemeenten en ons veel aan gelegen om bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te ontzien en waar mogelijk het traject in overleg met de omgeving aan te passen of de overlast te beperken. Ik denk dat dat goed gelukt is. Het zou mooi zijn als de inwoners van Vlaardingen en Schiedam in de toekomst ook aangesloten kunnen worden op dit toekomstbestendige warmtenetwerk.”

Warmterotonde

Met de realisatie van Leiding over Noord is een volgende stap gezet in de richting van een ‘warmterotonde’ in Zuid-Holland. Rotterdams wethouder Pex Langenberg (Haven, Duurzaamheid): “Stap voor stap bouwen we het warmtenet uit. Vorig jaar is de warmteleiding op de zuidoever, De Nieuwe Warmteweg, opgeleverd. Nu Leiding over Noord ook gereed is, is het hele stadsverwarmingsnet van Rotterdam aangesloten op restwarmte uit de haven. Daarmee verduurzamen we in één keer de warmtevoorziening voor een groot deel van Rotterdam. Maar onze industrie kan nog veel meer leveren. We hebben met de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Delft en Westland de handen ineen geslagen om meer gebieden, zoals andere steden of de glastuinbouw, aan te kunnen sluiten. Daardoor ontstaat als het ware een Warmterotonde.”

Deze ambitie wordt deze week bekrachtigd in een Bestuurlijke Opdracht. Hierin wordt afgesproken op welke manier deze partijen gezamenlijk op technisch, financieel en organisatorisch gebied het warmtetransport tussen de haven, gemeenten en het Westland gaan realiseren.


Aanvullende informatie over Leiding over Noord is te vinden op de projectwebsite.