24
juni
2013
|
10:00
Europe/Amsterdam

80% Nederlanders: Ons land moet koploper zijn als het gaat om windenergie

Eneco Energie Monitor juni 2013

Samenvatting

Nederland en windenergie passen bij elkaar. Nederlanders kiezen massaal vóór windenergie omdat duurzame energie nodig is (51%) óf omdat het er veel waait (16%) óf omdat dat van oudsher zo is (9%). Dit is een van de conclusies uit de juni meting van de Eneco Energie Monitor. Ook blijkt dat een kwart van de Nederlanders geïnteresseerd is om zelf in een windmolen te investeren. Van deze groep zegt 8 op de 10 dat ook te willen doen als de molen in de buurt komt te staan.

De Eneco Energie Monitor is een initiatief van energiebedrijf Eneco en wordt in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos vier keer per jaar uitgevoerd. Per onderzoek worden meer dan 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd over een groot aantal facetten van de energievoorziening in Nederland.

Lagere hypotheekkosten bij duurzaam huis
Een andere opmerkelijke uitkomst van de Monitor is dat 40% van de Nederlanders van mening is dat hoe duurzamer een huis is –bijvoorbeeld na het plaatsen van zonnepanelen- hoe goedkoper de hypotheek zou moeten zijn. En zonnepanelen blijken ook nog eens een pluspunt bij verhuizing: 40% vindt een huis met zonnepanelen aantrekkelijker om in te gaan wonen dan een huis zonder panelen op het dak.

Bijbetalen
Acht op de tien consumenten is bewust bezig met zijn energieverbruik. 70% zegt ongeveer te weten hoeveel ze er per maand aan kwijt zijn. Vergeleken met de eerste meting van de Eneco Energie Monitor van februari 2013 denken meer mensen dat ze meer gas en licht hebben verbruikt. In februari dacht 13% meer elektriciteit te hebben verbruikt, in mei is dat gestegen tot 17%. Voor gas gaat het om een stijging van 10% naar 15%. Dit heeft ook gevolgen voor de energierekening, realiseert men. 15% Van de ondervraagden verwacht aan het eind van het jaar te moeten bijbetalen. In februari was dat nog 11%.

Pen en papier
Het bijhouden van de meterstanden blijkt een favoriete tijdsbesteding: 54% van de Nederlanders doet dat; 5% doet dat elke week, en 1% van de ondervraagden doet dat zelfs dagelijks. Daarbij blijken pen en papier nog altijd favoriet. Ruim vier op tien houdt zo de meterstanden bij. Een kwart doet het met een spreadsheet op de computer, en een kwart gebruikt er een digitale tool van de energieleverancier voor. En met dit inzicht in het energieverbruik, realiseert men zich dat er best op bespaard kan worden; 69% van de ondervraagden zegt actief bezig te zijn om het eigen energieverbruik te verminderen.

Onderzoeksverantwoording
Onderzoeksbureau Ipsos ondervroeg in opdracht van Eneco tussen 6 en 14 mei 1.003 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn achteraf gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding en regio, zodat de groep ondervraagden een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de Eneco Energie Monitor waarin Eneco regelmatig de mening vraagt van consumenten en bedrijfsleven.