Contactpersonen voor journalisten
photo:Esther  van Tol
Esther van Tol
Woordvoerder
06-15318875
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws
Rotterdam,
14
maart
2017

Eneco Groep als eerste Nederlandse bedrijf toegelaten tot Science Based Targets initiative

Eneco Groep opereert in lijn met het 2˚C scenario voor broeikasgasemissies

Het duurzame energiebedrijf Eneco Groep is als eerste Nederlandse bedrijf toegelaten tot het Science Based Targets initiative (SBTi). Dit internationale initiatief helpt bedrijven bij het realiseren van de Parijse internationale klimaatafspraken om ruim binnen 2˚C opwarming van de aarde te blijven.

Planetaire grenzen als uitgangspunt
Met de erkenning van het SBTi is Eneco Groep wereldwijd één van de eerste bedrijven, naast Wallmart, Sony en Coca-Cola, die planetaire grenzen als uitgangspunt neemt voor het bepalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Bijzonder is dat Eneco Groep verantwoordelijkheid neemt voor de gehele keten waarin zij actief is. Het in lijn brengen van de doelstellingen* van Eneco Groep met de internationale klimaatdoelstellingen helpt het energiebedrijf verder in het realiseren van haar ambitie ‘Leven binnen de grenzen van onze aarde’. Het draagt verder bij aan het vinden van alternatieven voor bijvoorbeeld het gebruik van aardgas bij klanten en daarmee het creëren van nieuwe business modellen.

Investeringen in duurzame energie
Sinds 2007 werkt Eneco Groep hard om haar missie ‘Duurzame energie van iedereen’ te realiseren. Jaarlijks wordt fors geïnvesteerd in duurzame energie, waaronder windparken op zee en op land, de verduurzaming van stadswarmte via biomassa- en afvalcentrales. Verder wordt het verminderen van het energieverbruik in huishoudens gestimuleerd door het bieden van innovatieve producten als de slimme thermostaat Toon® en Eneco Warmtewinner®.

Guido Dubbeld, CFO Eneco Groep: ‘We zijn blij dat Eneco Groep als eerste Nederlandse bedrijf toegelaten is tot het SBTi. Wereldwijd is als klimaatdoelstelling afgesproken om binnen 2˚C opwarming te blijven, liever zelfs minder. Hiervoor heeft Eneco Groep het One Planet Plan ontwikkeld, zo dagen we onszelf, onze leveranciers en klanten uit om binnen de grenzen van onze aarde te opereren.’

Alberto Carrillo Pineda, CEO Science Based Targets initiative, feliciteert Eneco Groep met de toetreding: ‘Bedrijven zoals Eneco Groep kiezen ervoor om binnen de energietransitie het voortouw te nemen. Zij hebben oog voor de voordelen die dit hun klanten en omgeving biedt. Bij de bedrijven die toetreden tot SBTi zien we een krachtiger innovatievermogen, een duidelijke rol rond de overeenstemming met de wet- en regelgeving, groter vertrouwen onder investeerders en verbeteringen van de winstgevendheid en het concurrentievermogen.’

Boilerplate

Voor de redactie
Zie hierbij de totale lijst van bedrijven die het initiatief SBTi omarmen:
www.sciencebasedtargets.org/companies-taking-action

* Eneco Groep committeert zich aan de Parijse internationale klimaatafspraken om ruim binnen de 2°C opwarming van de aarde blijven. Dit betekent dat de ketenvoetafdruk van Eneco Groep in 2020 ruim onder 11,2 Mton CO2eq moet liggen. Voor de geleverde elektriciteit door Eneco Groep betekent dit een verdere CO2-reductie van 25% in 2020 (ten opzichte van 2012). Ten aanzien van de CO2-uitstoot door de levering van gas- en stadswarmte betekent dit een reductie van 16% 2020 (ten opzichte van 2012).

Over Science Based Targets initiative
Science Based Targets initiative adviseert bedrijven om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te hanteren als een krachtige manier om concurrentievoordeel op te doen tijdens de transitie naar een klimaatneutrale economie. Het initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen Carbon Disclosure Project (CDP), het World Resources Institute (WRI), het World Wide Fund for Nature (WWF) en United Nations Global Compact (UNGC) en vormt een van de verbintenissen met de We Mean Business Coalition. Het initiatief definieert en promoot best practices voor het formuleren van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen, reikt hulpmiddelen en advies aan die obstakels voor de realisatie hiervan uit de weg ruimen en draagt als onafhankelijke partij zorg voor de evaluatie en goedkeuring van de milieudoelstellingen van bedrijven. www.sciencebasedtargets.org